نویسنده = فریبا مرسلی آقاجری
تعداد مقالات: 1
1. مکان‌یابی ژن‌های کنترل‌کننده صفات فیزیولوژیک آفتابگردان تحت شرایط تنش شوری

دوره 5، شماره 10، تابستان 1394، صفحه 1-16

فریبا مرسلی آقاجری؛ رضا درویش زاده؛ ناصر عباسپور