نویسنده = زهرا سادات شبر
تعداد مقالات: 9
2. شناسایی ژن‌های کلیدی دخیل در تحمل به تنش شوری در گندم با استفاده از آنالیز داده‌های ریزآرایه

دوره 8، شماره 21، بهار 1397، صفحه 81-94

نازنین امیربختیار؛ زهرا سادات شبر؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروز آبادی؛ محمد رضا غفاری


3. تحلیل فیلوژنتیکی خانواده ژنی NAC در سورگوم دانه‌ای و بررسی الگوی بیانی اعضای دخیل در پاسخ به تنش خشکی

دوره 8، شماره 21، بهار 1397، صفحه 1-15

سپیده سنجری؛ رضا شیرزادیان خرم آباد؛ زهراسادات شبّر؛ مریم شهبازی


4. معرفی ژن‌های امید بخش دخیل در تحمل به تنش شوری در برنج بر اساس آنالیز داده‌های ریزآرایه

دوره 7، شماره 19، پاییز 1396، صفحه 65-76

شهربانو میردارمنصوری؛ نادعلی بابائیان جلودار؛ زهراسادات شبّر؛ قربانعلی نعمت زاده؛ محمدرضا غفاری


5. بازسازی شبکه‌های ژنی و برهم کنش پروتئینی دخیل در پاسخ به تنش خشکی در برنج

دوره 7، شماره 18، تابستان 1396، صفحه 73-92

احسان پورعابد؛ زهرا سادات شبر


6. بررسی مقایسه‏ ای ترنسکریپتوم برگ برنج تحت شرایط کنترل و تنش خشکی با استفاده از داده ‏های EST

دوره 6، شماره 14، تابستان 1395، صفحه 1-15

منظر حیدری؛ زهرا سادات شبر؛ پریسا کوباز؛ محمد جواد حیدری


8. بررسی بیوانفورماتیکی و بیان خانواده ژنی SnRK2 در گیاه جو

دوره 5، شماره 12، زمستان 1394، صفحه 25-38

یاسر پناهی فکور؛ زهرا سادات شبر؛ احسان پورعابد؛ فرزان قانع گل‌محمدی؛ سید مرتضی رضوی