کلیدواژه‌ها = ریز ازدیادی
تعداد مقالات: 1
1. ریزازدیادی Rosa canina با استفاده از مریستم جانبی

دوره 7، شماره 18، تابستان 1396، صفحه 93-102

ابراهیم بیرامی زاده؛ رقیه زارعی؛ زهره حاجی برات؛ زهرا حاجی برات؛ عباس سعیدی