کلیدواژه‌ها = Realtime-PCR کمی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی microRNAهای مرتبط با تنش خشکی در ریشه برنج در مرحله ابتدایی رشد

دوره 3، شماره 5، زمستان 1392، صفحه 93-102

بهنام بخشی؛ محمدرضا بی‏ همتا؛ سید قاسم حسینی سالکده؛ مسعود توحیدفر