کلیدواژه‌ها = اسپرس
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه کاریوتیپی برخی از گونه های جنس اسپرس(Onobrychis)

دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 85-95

فرنگیس قنواتی؛ حسن اسکندری؛ غلامرضا بخشی خانیکی