دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. طراحی و ساخت ناقل بیانی گیاهی واجد ژن نشانگر مقاومت به آنتی‌بیوتیک هیگرومایسین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1398

10.30473/cb.2020.49245.1788

علی سعیدپور؛ سدابه جهانبخش؛ تهمینه لهرلسبی؛ کسری اصفهانی؛ علی هاتف سلمانیان؛ خدیجه رضوی


2. بررسی اثر سالیسیلیک‌اسید بر افزایش میزان متابولیت ثانویه تریگونلین در کشت درون ‌شیشه‌ای Trigonella foenum-graecum

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1398

10.30473/cb.2020.49916.1793

مهناز عربی باف؛ نادعلی بابائیان؛ نادعلی باقری