دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، تابستان 1394، صفحه 1-90 
2. القای تقسیمات اسپوروفیتی و تشکیل ساختارهای رویانی در کشت میکروسپور گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.)

صفحه 17-29

بهزاد احمدی؛ رسول اصغری ذکریا؛ مهران عنایتی شریعت پناهی؛ ناصر زارع؛ پژمان آزادی


3. بارکد گذاری DNA برخی از گیاهان دارویی

صفحه 31-40

فاطمه اسدی؛ سارا دژستان؛ رباب قهرمانزاده؛ جبرایل رزمجو؛ محمد تقی آل ابراهیم