دوره و شماره: دوره 5، شماره 12، زمستان 1394، صفحه 1-150 
1. ارزیابی میزان تغییرات بیان ژن های خانه دار در برهمکنش گندم با بیمارگر Mycosphaerella graminicola با روش Reverse northern dot blot

صفحه 1-10

جلال غلام‌نژاد؛ فروغ سنجریان؛ ابراهیم محمدی گل‌تپه؛ ناصر صفایی؛ خدیجه رضوی


3. بررسی بیوانفورماتیکی و بیان خانواده ژنی SnRK2 در گیاه جو

صفحه 25-38

یاسر پناهی فکور؛ زهرا سادات شبر؛ احسان پورعابد؛ فرزان قانع گل‌محمدی؛ سید مرتضی رضوی


6. فرابیان ژن شبه استریکتوسیدین سینتاز-6 در گیاه Arabidopsis thliana

صفحه 67-78

امین عابدی؛ محمد مهدی سوهانی؛ رضا شیرزادیان