دوره و شماره: دوره 6، شماره 16، زمستان 1395، صفحه 1-110 
1. مقایسه بیان موقت پروتیین HDA19 در برگ‌های Nicotiana tabacum و Nicotiana bentamiana

صفحه 1-12

مریم جمشیدنیا؛ سید کمال کاظمی تبار؛ کریستین لایندرمایر؛ حمید نجفی زرینی


2. مطالعه in silico خانواده ژنی شبه استریکتوسیدین سینتاز (SSL) در برنج (Oryza sativa)

صفحه 13-29

امین عابدی؛ رضا شیرزادیان خرم آباد؛ محمد مهدی سوهانی


4. ارزیابی تنوع مولکولی و روابط ژنتیکی و تعیین ساختار جمعیت ژرم پلاسم نیشکر ایران با استفاده از نشانگر ریزماهواره

صفحه 45-59

آتنا شادمهر؛ حسین رامشینی؛ مهرشاد زین العابدینی؛ مسعود پرویزی آلمانی؛ محمدرضا غفاری؛ علی ایزدی دربندی؛ مریم فارسی؛ محمود فولادوند


5. تجزیه QTL غلظت سدیم و پتاسیم و نسبت پتاسیم به سدیم در گندم تحت شرایط تنش شوری

صفحه 61-73

امین آزادی؛ محسن مردی؛ اسلام مجیدی؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ فواد مرادی