دوره و شماره: دوره 9، شماره 27 - شماره پیاپی 1، پاییز 1398، صفحه 1-120 
2. بررسی بیان نسبی ژن‌های مرتبط با تنش ناشی از سمیت آهن در دو واریته از گیاه برنج (Oryza sativa)

صفحه 15-28

10.30473/cb.2019.46657.1775

رسول واحدی؛ محمد محسن زاده گلفزانی؛ مریم پسندیده ارجمند؛ حبیب الله سمیع زاده لاهیجی


5. شناسایی و بررسی بیان برخی میکرو RNAهای مرتبط با تنش خشکی در گیاه جو

صفحه 59-68

10.30473/cb.2019.47353.1777

سجاد زارع؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ احمد اسماعیلی؛ حسن پاک نیت