با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
علمی پژوهشی بیوتکنولوژی و تنش های زنده و غیرزنده
تعیین تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به تنش خشکی با استفاده از نشانگرهای SSR و CAPS

سروش صابری محمودآبادی؛ سعیدرضا وصال؛ عبدالرضا باقری؛ سعید ملک زاده شفارودی

دوره 10، شماره 31 ، آذر 1399، صفحه 1-13

https://doi.org/10.30473/cb.2021.54154.1814

چکیده
  نخود دومین حبوبات مهم مناطق خشک و نیمه‌خشک جهان بوده و اغلب به‌صورت دیم کشت‌شده و تنش خشکی عملکرد آن را تا 50%کاهش می‌دهد. در این پژوهش میزان تنوع ژنتیکی 9 ژنوتیپ‌ نخود منتخب متحمل به خشکی 2 رقم حساس رایج، با استفاده از 11 آغازگر SSR و 6 آغازگر CAPS تعیین و 10 آغازگرهای SSR مؤثر، دوباره در جمعیت تصادفی ژنوتیپ‌های کاندیدای متحمل به سرما بررسی ...  بیشتر

علمی پژوهشی بیوتکنولوژی گیاهان دارویی
افزایش غلظت فلاونوئیدهای ضد سرطانی روتین و کوئرستین موجود در Capparis spinosa تحت تأثیر برخی عوامل اکولوژیکی

علی قنبری؛ محمد رضا عظیمی؛ علیرضا رفیعی؛ پوریا بی پروا؛ محمد علی ابراهیم زاده

دوره 10، شماره 31 ، آذر 1399، صفحه 15-29

https://doi.org/10.30473/cb.2021.55212.1821

چکیده
  فلاونوئیدهای گیاهی، پاسخ‌های مثبتی به تغییرات جغرافیایی به‌خصوص ارتفاع از سطح دریا نشان می‌دهند و با توجه به اینکه گیاه دارویی علف مار (Capparis spinosa) در رویشگاه‌های مختلف از لحاظ اکولوژیکی پراکنش دارد، لذا در این پژوهش تأثیر ارتفاع بر روی محتوای فلاونوئیدهای ضد سرطانی روتین و کوئرستین در گیاه دارویی علف مار مورد مطالعه قرار گرفت بدین‌صورت ...  بیشتر

علمی پژوهشی فیزیولوژی مولکولی
تأثیر سویه‌های مختلف Agrobacterium rhizogenes، نوع و سن ریزنمونه بر تولید ریشه‌های مویین در گیاه سنبل‌الطیب (Valeriana officinalis L.)

محمد علی اعظمی؛ سمیعه غفوری؛ محمدباقر حسن پور اقدم

دوره 10، شماره 31 ، آذر 1399، صفحه 31-44

https://doi.org/10.30473/cb.2020.54411.1816

چکیده
  گیاه سنبل‌الطیب (Valeriana officinalis L.) از خانواده Valerianaceae به‌عنوان گیاه دارویی‌ ارزشمند همواره مورد توجه بوده است که از آن برای درمان بیماری‌های عصبی استفاده می‌شود. پژوهش به‌صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی شامل سویه‌های باکتری (R1000, LBA9402, C58, A4, GM, ATTCC15834)، سن ریزنمونه جهت تلقیح (10، 20 و 30‌ روز) و ریزنمونه‌های مختلف گیاه سنبل‌الطیب ...  بیشتر

علمی پژوهشی بیوانفورماتیک
مطالعه فیلوژنتیکی، ساختاری و بیانی ژن‌های عوامل تنظیم‌کننده رشد (GRF) در گندم (Triticum aestivum L.) بر مبنای روش‌های in silico

ناصر محمدیان روشن

دوره 10، شماره 31 ، آذر 1399، صفحه 45-60

https://doi.org/10.30473/cb.2021.55143.1822

چکیده
  عوامل تنظیم‌کننده رشد (Growth Regulatory Factor, GRF) از فاکتورهای رونویسی اختصاصی در گیاهان هستند دارای دو دمین حفاظت شده QLQ و WRC می‌باشند. اعضاء این خانواده ژنی در فرآیندهای مختلف زیستی مانند رشد و نمو و پاسخ به تنش‌های محیطی و هورمون نقش دارند. در این مطالعه ژن‌های خانواده GRF گندم شناسایی و به‌صورت بیوانفورماتیکی بررسی شدند. شناسایی ژن‌های ...  بیشتر

علمی پژوهشی نانوبیوتکنولوژی کشاورزی
سنتز زیستی نانوذرات نقره مبتنی بر عصاره گیاهان Eucalyptus obliqua و Mentha spicata و ارزیابی خصوصیات فیزیکی آن‌ها

منصوره رحمتیان؛ مهدی دادمهر؛ ابوالفضل توسلی

دوره 10، شماره 31 ، آذر 1399، صفحه 61-70

https://doi.org/10.30473/cb.2021.55486.1823

چکیده
  نانوذرات به دلیل خصوصیات متمایز خود استفاده گسترده ای در علوم مختلف از جمله بیوتکنولوژی، پزشکی و غیره دارند. بیش از نیمی از سهم تولید نانوذرات در دنیا به نانوذرات نقره اختصاص یافته که عمدتا به دلیل خاصیت ضد باکتری آنها می باشد. در روش‌های مرسوم شیمیایی برای سنتز نانوذرات نقره معمولا از ترکیبات احیا کننده ای استفاده می شود که سازگار ...  بیشتر

علمی پژوهشی اصلاح نباتات مولکولی
تجزیه ارتباطی صفات زراعی در ژنوتیپ‌های آفتابگردان (Helianthus annuus L.) با نشانگرهای SSR در شرایط نرمال و تنش کمبود فسفر

مریم رسول زاده اقدم؛ رضا درویش زاده؛ ابراهیم سپهر؛ هادی علیپور

دوره 10، شماره 31 ، آذر 1399، صفحه 71-89

https://doi.org/10.30473/cb.2020.54699.1819

چکیده
  در راستای اصلاح ارقام زراعی فسفر-کارا، 100 ژنوتیپ آفتابگردان روغنی از نقاط مختلف جهان در دو شرایط بهینه و کمبود فسفر (mg/kg 2/7) بر اساس صفات مختلف زراعی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در شرایط گلدانی در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ارومیه در سال زراعی 1396 ارزیابی شدند. در آزمایش مولکولی پروفیل مولکولی افراد با 30 جفت آغازگر ...  بیشتر

علمی پژوهشی اصلاح نباتات مولکولی
تنوع فنوتیپی و تجزیه ارتباط برای صفات مرتبط با تحمل به شوری در گندم

اشکبوس امینی؛ شیدا قدم خیر؛ ایرج برنوسی

دوره 10، شماره 31 ، آذر 1399، صفحه 81-99

https://doi.org/10.30473/cb.2021.54403.1817

چکیده
  این مطالعه به منظور بررسی تنوع و واکنش 40 رقم و لاین پیشرفته گندم به تنش شوری و هم چنین بررسی ارتباط 27 نشانگر ریز ماهواره مرتبط با شوری با صفات مرفو-فیزیولوژیک اندازه گیری شده در دو محیط نرمال و تنش شوری در سال 97-1396 انجام گرفت. نتایج تجزیه واریانس در دو محیط نشان داد بین ژنوتیپ‌های مورد مطالعه از نظر کلیه صفات، اختلاف معنی‌داری وجود ...  بیشتر

علمی پژوهشی بیوتکنولوژی و تنش های زنده و غیرزنده
تعیین خصوصیات و نقش خانواده پروتئین‌های دهیدرین در تحمل به تنش‌های غیر زیستی در گیاه Aeluropus littoralis

بهناز دولت آبادی؛ غلامعلی رنجبر؛ حمید نجفی زرینی؛ سید حمیدرضا هاشمی پطرودی

دوره 10، شماره 31 ، آذر 1399، صفحه 101-115

https://doi.org/10.30473/cb.2020.54773.1820

چکیده
  دهیدرین‏ها (DHNs) متعلق به گروه دوم پروتئین‏های LEA می‌باشند که اعضای آن در اواخر دوره جنین‏زایی در بذر و در پاسخ به تنش‏های غیرزیستی مانند شوری، خشکی و سرما در بافت رویشی تجمع می‏یابند. این پروتئین‌ها بر اساس توالی و تعداد قطعات K (لیزین)، S (سرین) و Y (تیروزین) به پنج زیرگروه SKn، YnSKn، KnS، Kn و YnKn طبقه‌بندی می‏شوند. در این مطالعه، 5 ژن کدکننده ...  بیشتر