با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
علمی پژوهشی بیوتکنولوژی بیماریهای گیاهی
مطالعه تأثیر القاگرهای اسید سالیسیلیک و اسید آزلائیک بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و مولکولی در پاسخ به بیماری سفیدک داخلی در Cucumis sativus L.

هانیه عابدین پور؛ ناد علی بابائیان جلودار؛ علی دهستانی کلاگر؛ قربانعلی نعمت زاده

دوره 10، شماره 32 ، اسفند 1399، صفحه 1-15

https://doi.org/10.30473/cb.2021.55580.1831

چکیده
  سفیدک داخلی (Pseudoperonospora cubensis (P. cubensis یکی از مهمترین بیماری‌های گیاه خیار است که موجب کاهش تولید آن در جهان می‌شود. با وجود در دسترس بودن بعضی از قارچ‌کش‌ها برای کاهش خسارت این بیماری، تمایل به استفاده از محصولات طبیعی جدید و قابل اطمینان افزایش یافته است. در این پژوهش اثر دو ماده اسید سالیسیلیک (SA) و اسید آزلائیک (AZA) با غلظت ی‍ک میلی‌مولار ...  بیشتر

علمی پژوهشی بیوانفورماتیک
آنالیز این‌سیلیکو اعضای خانواده ژنی CBL در گیاه هالوفیت آلوروپوس لیتورالیس و گیاه مدل آرابیدوپسیس تالیانا

مژده عرب؛ حمید نجفی زرینی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ سید حمیدرضا هاشمی پطرودی

دوره 10، شماره 32 ، اسفند 1399، صفحه 17-35

https://doi.org/10.30473/cb.2021.57064.1827

چکیده
  پروتئین‌های شبه‌کالسینئورین B (CBLs) به‌عنوان یک مولکول پیام‌رسان ثانویه زیرخانواده گروه حس‌گرهای کلسیم بوده، و در تنظیم فرآیندهای فیزیولوژیکی و رشد و نمو گیاهان نقش مهمی دارند. در این مطالعه به منظور بررسی این‌سیلیکو و مقایسه خصوصیات پروتئین‌های دخیل در پیام رسانی کلسیم در گیاهان شورپسند و شیرین‌پسند، اعضای زیرخانواده ژنی CBL ...  بیشتر

علمی پژوهشی مهندسی ‍ژنتیک و انتقال ژن
ارزیابی عوامل مؤثر در افزایش بازده انتقال ژن به Citrus aurantifolia L. به‌واسطه اگروباکتریوم و کاهش شیمری‌شدن شاخساره‌های تراریخته

سعید سهیلی وند؛ امیر موسوی؛ محمدرضا صفرنژاد

دوره 10، شماره 32 ، اسفند 1399، صفحه 37-53

https://doi.org/10.30473/cb.2021.57688.1832

چکیده
  انتقال ژن به لیموترش (Citrus aurantifolia L.)، به‌عنوان یکی از گیاهان چوبی سرسخت، چالش‌برانگیز است. تأکید این مطالعه بر عوامل مهمی است که در افزایش موفقیت انتقال ژن و کاستن شیمری شدن شاخساره‌های تراریخته، مؤثر هستند. ریزنمونه‌های اپی‌کوتیل و میانگره، با سه سویه اگروباگتریوم (LBA4404، GV3101 و GV3850)، حامل پلاسمیدهای pBI121 و pCAMBIA3301 دارای ژن گزارشگر ...  بیشتر

مروری ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک
فسفیت، بیوتکنولوژی و کشاورزی نوین (مقاله علمی-مروری)

زهرا فتحی؛ کتایون زمانی؛ محمد علی ملبوبی

دوره 10، شماره 32 ، اسفند 1399، صفحه 55-70

https://doi.org/10.30473/cb.2021.57825.1833

چکیده
  فسفیت شکل احیا شده‌ای از فسفات است، که در آن یک اتم اکسیژن با هیدروژن جایگزین شده و این جایگزینی، بر عملکرد آن در موجودات زنده تأثیر قابل توجهی دارد. فسفیت به راحتی از طریق ناقل‌های فسفات به سلول‌های گیاهی وارد می‌شود. با این‌حال، گیاهان توانایی استفاده از فسفیت را به‌عنوان منبع فسفر ندارند و این ویژگی باعث ایجاد محدودیت در استفاده ...  بیشتر

علمی پژوهشی بیوتکنولوژی گیاهان دارویی
تأثیر کاربرد نانوذرات تیتانیوم دی‌اکسید (TiO2 NPs) بر میزان ترکیبات پلی‌فنولی، فیتوشیمیایی و پروتئین SO6 ریشه‌های موئین Saponaria officinalis

حسین هنری؛ احد هدایتی؛ زهرا مشیری؛ محمدعلی ابراهیمی؛ افسانه منوچهری

دوره 10، شماره 32 ، اسفند 1399، صفحه 71-93

https://doi.org/10.30473/cb.2021.56716.1828

چکیده
  غاسول صابونی (Saponaria officinalis)، یک گیاه چند ساله از خانوده میخک است. سیستم کشت ریشه‌های موئین جایگزین مناسبی جهت بهبود تولید ترکیبات با ارزش دارویی می‌باشد. کاربرد گسترده فناوری نانو در کشت ریشه‌های موئین، بستری مناسب جهت تولید عناصر فعال می‌باشد. در این مطالعه، تأثیر غلظت‌های مختلف نانوذرات تیتانیوم دی‌اکسید (0، 10، 20، 30 و 50 میلی‌گرم ...  بیشتر

علمی پژوهشی بیوتکنولوژی و تنش های زنده و غیرزنده
شناسایی و بررسی ارتباط عناصر تنظیمی ناحیه پروموتری خانواده ژنی DLV با بیان ژن در گیاه آلوروپوس لیتورالیس

مریم چاله کائی؛ علی دهستانی؛ علیرضا عباسی؛ سید حمیدرضا هاشمی پطرودی

دوره 10، شماره 32 ، اسفند 1399، صفحه 95-109

https://doi.org/10.30473/cb.2021.58873.1836

چکیده
  در این پژوهش نوع و فراوانی عناصر تنظیمی در نواحی پروموتری خانواده ژنی DVL در گیاه آلوروپوس لیتورالیس مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین بیان ژن AlDVL8 به‌عنوان یکی از اعضای این خانواده تحت تیمار تنش شوری، هورمون‌های ‌اسید‌سالیسیلیک، ‌اسید‌‌جیبرلیک و سیتوکینین اندازه‌گیری شد. نتایج بررسی پروموتری حاکی از آن بود که این خانواده ژنی عناصر ...  بیشتر