با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
علمی پژوهشی اصلاح نباتات مولکولی
شناسایی QTL‌های مرتبط با جوانه زنی گندم در شرایط معمولی و تنش خشکی

معروف خلیلی؛ سید ابوالقاسم محمدی

دوره 5، شماره 9 ، خرداد 1394، صفحه 1-14

چکیده
  جوانه­زنی بذر (ظرفیت، زمان، میزان و همزمانی) از خصوصیات بارز و مهم یک رقم زراعی توصیف می­شوند. به منظور شناسایی نواحی ژنومی کنترل­کننده صفات مرتبط با جوانه­زنی دانه گندم، 149 لاین هاپلوئید و والدین آنها Rojo Yecora و No. 49 طی سال زراعی 93-1392 در قالب طرح آلفا لاتیس در دو شرایط عادی و تنش رطوبتی اجرا گردیدند. صفات ضریب سرعت جوانه‌زنی، درصد جوانه­زنی ...  بیشتر

علمی پژوهشی ژنومیکس
مکان‌یابی ارتباطی صفات کیفی مرتبط با دانه در آفتابگردان آجیلی (Helianthus annuus L.) با استفاده از نشانگرهای رتروترنسپوزونی تحت شرایط نرمال و تنش خشکی

مرجان جنت‌دوست؛ رضا درویش زاده؛ رقیه ضیایی فرد؛ حیدر عزیزی؛ اسماعیل قلی نژاد

دوره 5، شماره 9 ، خرداد 1394، صفحه 15-28

چکیده
  با توجه به اینکه ارزش اقتصادی یک رقم به صفات مختلف آن بستگی دارد، بنابراین چگونگی اعمال انتخاب برای چندین صفت به منظور حصول حداکثر ارزش اقتصادی همواره مورد نظر به­نژادگران بوده است. از این رو اطلاع دقیق از رفتار و ارتباط ژنتیکی این صفات به اصلاح توده­ها کمک خواهد نمود. در این مطالعه به منظور نقشه­یابی ارتباطی 9 صفت مهم مرتبط با دانه ...  بیشتر

علمی پژوهشی کشت بافت و ریزازدیادی
بهینه سازی کال‌ زایی و باززایی دو رقم برنج ایندیکا (.Oryza sativa L) در شرایط فقدان پرولین جهت کاهش تغییرات ناخواسته بر acetyl-1-pyrroline-2 و سایر مواد موثر در عطر برنج

کیقباد کیکاوسی؛ الطاف حسین نداف؛ غلامرضا بخشی خانیکی

دوره 5، شماره 9 ، خرداد 1394، صفحه 29-38

چکیده
  در اکثر مطالعات انتقال ژن های گیاهی، استفاده از پرولین و سایر اسید های آمینه در محیط کشت، یکی از عوامل موثر بر موفقیت و افزایش میزان کالوس زایی و کاهش زمان آن می باشد. افزودن این اسید آمینه در محیط کشت کالوس زایی با توجه به ماهیت تاثیر گزارش بر  مواد موثر در متابولیت های ثانویه دخیل در عطر برنج، می تواند منجر به ایجاد تاثیرات ناخواسته ...  بیشتر

علمی پژوهشی بیوتکنولوژی میکروبی در گیاهان زراعی
بررسی فعالیت ضدمیکروبی عصاره‏های بدست آمده از کالوس و سلول‌های کشت سوسپانسیون زیره سیاه در مقایسه با بذر آن و تاثیر نوع حلال و رقت عصاره بر این فعالیت

سارا خسروی نیا؛ عبدالرضا باقری؛ سید مهدی زیارت نیا

دوره 5، شماره 9 ، خرداد 1394، صفحه 39-48

چکیده
  مقاومت‌ دارویی میکروارگانیزم‌ها سبب توجه بیشتر به گیاهان دارویی با عوارض جانبی کمتر شده است. اما برداشت بی‌رویه گیاهان دارویی محققان را به فکر گسترش تولید متابولیت‌های ضدمیکروبی در شرایط درون‌شیشه‌ای انداخته است. بنابراین در این تحقیق اثر مهارکنندگی رقت‏های مختلف عصاره‌های آبی، اتانولی، متانولی و اتری حاصل از کالوس، سلول‌های ...  بیشتر

علمی پژوهشی بیوتکنولوژی میکروبی در گیاهان زراعی
بهینه سازی تولید سریع کمپوست غنی شده از باگاس نیشکر با استفاده از فرایندهای بیوتکنولوژیک

فرید سرکمریان؛ غلامرضا صالحی جوزانی؛ فواد مرادی

دوره 5، شماره 9 ، خرداد 1394، صفحه 49-64

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بهینه‌سازی تولید سریع بیوکمپوست از باگاس نیشکر با استفاده از ریزسازواره‌‌های بومی و سایر پسماندهای قابل دسترس بود. چهار سویه باکتریایی بومی با فعالیت بالای هیدرولازی در شرایط بهینه کشت و تولید شدند. تولید کمپوست در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی در کمپوسترهای آزمایشگاهی اجرا شد. در همه تیمارها (بجز شاهد)، باگاس، ...  بیشتر

علمی پژوهشی بیوتکنولوژی و تنش های زنده و غیرزنده
نقش سیلیکون در فعالیت مولکولی ژن های ضداکسنده جو تحت تنش خشکی

رویا حیدری؛ رحیم حداد

دوره 5، شماره 9 ، خرداد 1394، صفحه 65-76

چکیده
  سیلیکون از جمله عناصری است که باعث القای مقاومت به انواع تنش‌ها به ویژه تحت تنش خشکی در گیاهان می‌شود.‌ در این پژوهش به بررسی اثر سیلیکون در فعالیت آنزیم‌های ضداکسنده کاتالاز، اسکوربات پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز و الگوی بیانی ژن‌های مربوطه و محتوای هیدروژن پراکساید بر روی دو رقم نیمروز (مقاوم به خشکی) و گرگان (رقم نیمه حساس) ...  بیشتر