با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
علمی پژوهشی بیوتکنولوژی بیماریهای گیاهی
ارزیابی میزان تغییرات بیان ژن های خانه دار در برهمکنش گندم با بیمارگر Mycosphaerella graminicola با روش Reverse northern dot blot

جلال غلام‌نژاد؛ فروغ سنجریان؛ ابراهیم محمدی گل‌تپه؛ ناصر صفایی؛ خدیجه رضوی

دوره 5، شماره 12 ، اسفند 1394، صفحه 1-10

چکیده
  به‎طور کلی ژن‌های مرجع در تجزیه و تحلیل‎های بیان ژن، از بین ژن‌های خانه‌دار انتخاب می‌شوند، اما تغییرات دیده شده در مقدار بیان مانع اساسی برای استفاده بهینه از آن‌هاست. از آنجا که بیان هیچ تک ژنی در شرایط مختلف و سلول‌های متفاوت ثابت نیست، معرفی و اعتبارسنجی ژن‌های مرجع بسیار مهم است. در این تحقیق مناسب بودن هفت ژن خانه‌دار گندم ...  بیشتر

علمی پژوهشی اصلاح نباتات مولکولی
بیان ژن‌های خانواده CYP دخیل در سنتز سزامین در دانه ارقام مختلف کنجد (Sesamum indicum L)

آزاده ریانی؛ فاطمه دهقان نیری

دوره 5، شماره 12 ، اسفند 1394، صفحه 11-23

چکیده
  کنجد (L. Sesamum indicum) با داشتن مقادیر زیاد آنتی‌اکسیدان و متابولیت ثانویه منبع تغذیه‌ای مهمی در تامین و حفظ سلامت انسان است. اهمیت ویژه دانه کنجد به‎دلیل وجود آنتی‌اکسیدان طبیعی مهمی به نام سزامین است. به‎دلیل کاربرد این آنتی‌اکسیدانت در پیشگیری از بروز بیماری‌ها به‎خصوص سرطان‌ها تلاش‌های زیادی در راستای شناخت ییشتر ژن‌های دخیل ...  بیشتر

علمی پژوهشی بیوانفورماتیک
بررسی بیوانفورماتیکی و بیان خانواده ژنی SnRK2 در گیاه جو

یاسر پناهی فکور؛ زهرا سادات شبر؛ احسان پورعابد؛ فرزان قانع گل‌محمدی؛ سید مرتضی رضوی

دوره 5، شماره 12 ، اسفند 1394، صفحه 25-38

چکیده
  تنش‌های غیرزیستی از مهم‌ترین عوامل محدود ‎کننده‌ی عملکرد گیاهان زراعی و پروتئین کینازهای SnRK2 از تنظیم‎کننده‌های کلیدی پاسخ گیاهان به تنش‌های غیرزیستی می‌باشند. با توجه به اهمیت اقتصادی، سطح زیر کشت و تحمل گیاه جو به تنش‌های غیرزیستی، در این تحقیق اعضای خانواده‌ی SnRK2 در گیاه جو شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته‌اند. به‎همین منظور ...  بیشتر

علمی پژوهشی اصلاح نباتات مولکولی
بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌هایی از آفتابگردان (Helianthus annuus L.) با استفاده از نشانگر مولکولی TRAP

حسین زینل زاده تبریزی؛ کامیل حالیل اوغلو؛ احمد رزبان حقیقی

دوره 5، شماره 12 ، اسفند 1394، صفحه 39-53

چکیده
  به‌منظور بررسی تنوع ژنتیکی 68 ژنوتیپ آفتابگردان از نشانگر جدید مولکولی TRAP با 6 آغازگر ثابت و 6 آغازگر تصادفی و 19 ترکیب آغازگری استفاده شد. تمام ترکیب‌های آغازگری چند شکل بودند که در مجموع 116 باند ایجاد کردند که 109 تای آنها چندشکل بود. در این تحقیق لاین‌های برگرداننده باروری با میانگین 76/22 باند چندشکل، بیشترین جایگاه چند شکل (48/84 درصد) ...  بیشتر

علمی پژوهشی بیوتکنولوژی بیماریهای گیاهی
استخراج مستقیم و خالص سازی DNA کل از جامعه میکروبی خاک و ردیابی مولکولی فرم‌های اختصاصی بیمارگر خاکزاد Fusarium oxysporum عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی

محمد علی ابراهیمی؛ شیوا اله‌یار پارسا؛ سعیده پیرایش

دوره 5، شماره 12 ، اسفند 1394، صفحه 55-66

چکیده
  دستیابی به اطلاعات مولکولی و ژنتیکی توانسته است بسیاری از چالش‌های علوم زیستی را در جنبه‌های مختلف حل کند. روش‌های کاربردی بسیاری جهت استخراج DNA از بافت‌های جانوری و گیاهی و سایر موجودات زنده شناسایی و معرفی شده است.، در بسیاری مطالعات ژنتیکی در جوامع میکروبی، اغلب نیاز به استخراج مستقیم DNA از خاک است. در این تحقیق پس از مطالعه دقیق ...  بیشتر

علمی پژوهشی مهندسی ‍ژنتیک و انتقال ژن
فرابیان ژن شبه استریکتوسیدین سینتاز-6 در گیاه Arabidopsis thliana

امین عابدی؛ محمد مهدی سوهانی؛ رضا شیرزادیان

دوره 5، شماره 12 ، اسفند 1394، صفحه 67-78

چکیده
  استریکتوسیدین سینتاز یک آنزیم کلیدی مسییر بیوسنتز ایندول الکالوئیدهای مونوترپنی می‌باشد. آرابیدوپسیس قادر به تولید ترکیبات آلکالوئیدی نیست اما، ژن‌هایی مشابه استریکتوسیدین سینتاز در آن شناسایی شده است. ژن SSL6 از اعضاء خانواده ژنی شبه استریکتوسیدین سینتاز آرابیدوپسیس می‌باشد که در این تحقیق پاسخ ژن آن به تیمار شوری بصورت کمی بررسی ...  بیشتر