نویسنده = بهروز شیران
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر تنش گرما بر تغییرات بیانیmiR398 در گیاه افتابگردان

دوره 3، شماره 5، زمستان 1392، صفحه 49-51

ریحانه ابراهیمی؛ بهروز شیران؛ اسماعیل ابراهیمی؛ حسین فلاحی