کلیدواژه‌ها = تجزیه واریانس مولکولی"
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه روابط ژنتیکی برخی از گونه های مختلف نعناع با استفاده از نشانگر ISSR

دوره 3، شماره 5، زمستان 1392، صفحه 11-21

آرش زین الدینی؛ محسن فرشادفر؛ هوشمند صفری؛ فرزاد مرادی؛ هومن شیروانی