کلیدواژه‌ها = ترانسکریپتوم
تعداد مقالات: 2
2. تجزیه ترانسکریپتوم کلاله زعفران زراعی (Crocus sativus L.) با استفاده از نرم‌افزارهای SOAPdenovo و Trinity

دوره 4، شماره 6، تابستان 1393، صفحه 35-46

پروانه محمودی؛ احمد معینی؛ سید مجتبی خیام نکویی؛ محسن مردی؛ قاسم حسینی سالکده