کلیدواژه‌ها = کاریوتیپ
تعداد مقالات: 3
1. بررسی سیتوژنتیکی اکوتیپ های مختلف گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus L)

دوره 4، شماره 7، پاییز 1393، صفحه 25-34

صادق ایمانی؛ راهله رهباریان؛ علی معصومی؛ سعید خاوری خراسانی


2. مطالعه کاریولوژیکی ژنوتیپ های چای (.Camellia sinensis L) موجود در ایران

دوره 3، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 87-97

مهران غلامی؛ معصومه جمال امیدی؛ کوروش فلک رو


3. مطالعه کاریوتیپی برخی از گونه های جنس اسپرس(Onobrychis)

دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 85-95

فرنگیس قنواتی؛ حسن اسکندری؛ غلامرضا بخشی خانیکی