موضوعات = بیوانفورماتیک
تعداد مقالات: 34
4. مطالعه بیوانفورماتیکی خانوادة ژنی آنتی‌پورترهای کلسیم/کاتیون (CaCAs) در ذرت (Zea mays L.)

دوره 9، شماره 29، بهار 1399، صفحه 21-37

10.30473/cb.2020.52373.1803

بهناز کرمی لاکه؛ محمد مهدی سوهانی؛ امین عابدی


6. بررسی بیوانفورماتیکی microRNA های دخیل در تنش سرما و اثر آن‌ها بر پروتئین های مرتبط با متابولیسم اسیدهای چرب در کلزا (Brassica napus L.)

دوره 9، شماره 27، پاییز 1398، صفحه 41-58

10.30473/cb.2019.48213.1780

محمد مهدی تقوایی؛ حبیب الله سمیع زاده لاهیجی؛ محمد رضا بختیاری زاده؛ محمد محسن زاده گلفزانی


8. شناسایی و تعیین خصوصیات میکرو RNA‌های محافظت شده Coriandrum sativum L.با استفاده از داده‌های توالی‌یابی نسل جدید

دوره 9، شماره 25، بهار 1398، صفحه 59-74

10.30473/cb.2019.42829.1754

رضا میر دریکوند؛ سید سجاد سهرابی؛ سید محسن سهرابی؛ کامران سمیعی


10. پیش‌بینی محاسباتی ژن های پاسخ دهنده به سرما در کلزا از طریق مقایسه ژنومی با گیاه مدل Arabidopsis thaliana

دوره 8، شماره 24، زمستان 1397، صفحه 29-46

10.30473/cb.2019.40313.1735

خزر ادریسی مریان؛ حبیب الله سمیع زاده؛ سید حسن حسنی کومله؛ ناصر فرخی


12. آنالیز بیوانفورماتیکی فاکتور رونویسی MADS-box در گیاه Brachypodium distachyon

دوره 8، شماره 23، پاییز 1397، صفحه 1-15

10.30473/cb.2018.4901

زهرا حاجی برات؛ عباس سعیدی؛ زهره حاجی برات


13. شناسایی، طبقه بندی و آنالیز بیان بیوانفورماتیکی خانواده ژنی عوامل نسخه برداری NAC در ژنوم Hordeum vulgare cv. Morex

دوره 8، شماره 21، بهار 1397، صفحه 17-35

سارا دژستان؛ مهدی بهنامیان؛ سحر فتحی اجیرلو؛ محمدعلی ابراهیمی؛ بنیامین یزدانی


14. شناسایی و تحلیل بیوانفورماتیکی ژن‌های ضد میکروبی دیفنسین از شش ژنوتیپ گیاه عدس

دوره 8، شماره 21، بهار 1397، صفحه 59-70

رضا میر دریکوند؛ سید محسن سهرابی؛ کامران سمیعی


15. توالی آمینواسیدی HMW-گلوتنین ارقام گلستان، خزر یک و نسل اول آنها

دوره 8، شماره 21، بهار 1397، صفحه 37-45

سیده مریم یوسف موسوی؛ بهرام ملکی زنجانی؛ عباس بهاری


16. تحلیل فیلوژنتیکی خانواده ژنی NAC در سورگوم دانه‌ای و بررسی الگوی بیانی اعضای دخیل در پاسخ به تنش خشکی

دوره 8، شماره 21، بهار 1397، صفحه 1-15

سپیده سنجری؛ رضا شیرزادیان خرم آباد؛ زهراسادات شبّر؛ مریم شهبازی


17. مطالعه ارتباط ژن TSA1 با مسیر بیوسنتز گلوکوزینولات ها ”ترکیبات ثانویه سولفوردار در گیاهان خانواده کلم”

دوره 7، شماره 20، زمستان 1396، صفحه 29-40

امید جزایری؛ طاهره السادات آقاجان زاده؛ تئو الزنگا


18. آنالیز بیوانفورماتیک ژنوم کلروپلاست پنبۀ دیپلوئید (Gossypium herbaceum) و مقایسه آن با دو گونۀ آلوتتراپلوئید

دوره 7، شماره 20، زمستان 1396، صفحه 1-12

هاجر نصراللهی؛ فرشید طلعت؛ ایرج برنوسی؛ مهدی بدری انرجان


19. معرفی ژن‌های امید بخش دخیل در تحمل به تنش شوری در برنج بر اساس آنالیز داده‌های ریزآرایه

دوره 7، شماره 19، پاییز 1396، صفحه 65-76

شهربانو میردارمنصوری؛ نادعلی بابائیان جلودار؛ زهراسادات شبّر؛ قربانعلی نعمت زاده؛ محمدرضا غفاری


20. بررسی گسترده ژنومی خانواده ژن‌های پاسخ‌گو به هورمون اکسین (ARF) در لوبیا

دوره 7، شماره 19، پاییز 1396، صفحه 39-50

سهیلا فاطمی؛ خالد میرزایی؛ محمد صدیق کمانگر


21. شناسایی و تحلیل فیلوژنتیکی و بیانی چپرون‌های هیستونی کلاس NAP در ذرت (Zea mays)

دوره 7، شماره 18، تابستان 1396، صفحه 27-40

امین عابدی عابدی؛ رضا شیرزادیان خرم آباد؛ محمد مهدی سوهانی


22. بازسازی شبکه‌های ژنی و برهم کنش پروتئینی دخیل در پاسخ به تنش خشکی در برنج

دوره 7، شماره 18، تابستان 1396، صفحه 73-92

احسان پورعابد؛ زهرا سادات شبر


24. بررسی بیوانفورماتیکی ژن آسیل کریر پروتئین (ACP) در یوکاریوت‌ها و پروکاریوت‌ها

دوره 7، شماره 17، بهار 1396، صفحه 15-29

معصومه فلاح زیارانی؛ مسعود توحیدفر؛ زهرا امینی فر


25. مطالعه in silico خانواده ژنی شبه استریکتوسیدین سینتاز (SSL) در برنج (Oryza sativa)

دوره 6، شماره 16، زمستان 1395، صفحه 13-29

امین عابدی؛ رضا شیرزادیان خرم آباد؛ محمد مهدی سوهانی