نویسنده = احمد معینی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی، ساخت و استفاده از سیستم غرقاب موقت برای ریزازدیادی .Rosa damascena Mill

دوره 4، شماره 8، زمستان 1393، صفحه 47-55

علی بوش؛ احمد معینی؛ حمید دهقانی؛ زهرا موحدی


2. تجزیه ترانسکریپتوم کلاله زعفران زراعی (Crocus sativus L.) با استفاده از نرم‌افزارهای SOAPdenovo و Trinity

دوره 4، شماره 6، تابستان 1393، صفحه 35-46

پروانه محمودی؛ احمد معینی؛ سید مجتبی خیام نکویی؛ محسن مردی؛ قاسم حسینی سالکده