کلیدواژه‌ها = جو
تعداد مقالات: 9
3. ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های ایرانی و غیر ایرانی جو با استفاده از نشانگرهای SSR

دوره 6، شماره 15، پاییز 1395، صفحه 25-35

فرزان لاهوت؛ مهرشاد زین العابدینی؛ جابر کریمی؛ مریم شهبازی؛ بهزاد صادق زاده


4. آنالیز ترانسکریپتوم بافت برگ ارقام جو متفاوت در تشکیل زیست توده در مرحله زایشی

دوره 6، شماره 13، بهار 1395، صفحه 27-39

محمد رضا غفاری؛ نیکولاس فون ویرن؛ کلاوس هامبک؛ فلیپ فرانکن


5. شناسایی QTLهای مرتبط با تحمل شوری در مراحل اولیه جوانه‌زنی جو

دوره 6، شماره 13، بهار 1395، صفحه 41-55

معروف خلیلی؛ رحیم محمدیان


6. بررسی بیوانفورماتیکی و بیان خانواده ژنی SnRK2 در گیاه جو

دوره 5، شماره 12، زمستان 1394، صفحه 25-38

یاسر پناهی فکور؛ زهرا سادات شبر؛ احسان پورعابد؛ فرزان قانع گل‌محمدی؛ سید مرتضی رضوی


8. تجزیه مکان‌های ژنی کمّی مرتبط با آنزیم‌های تحمّل به شوری در جو (Hordeum vulgare L)

دوره 3، شماره 5، زمستان 1392، صفحه 117-127

حسین جعفری؛ محمد نقی انصاری؛ محمد علی ابراهمی؛ مهدی طاهری؛ ابراهیم دستکار


9. تعیین نحوه توارث و مکان یابی ژن های کنترل کننده عملکرد و برخی از صفات زراعی در جو

دوره 2، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 35-48

منیره رحیمی؛ فرشاد ابراهیم پور؛ روهام عشقی