کلیدواژه‌ها = آفتابگردان
تعداد مقالات: 7
1. تجزیه ارتباطی صفات زراعی در ژنوتیپ‌های آفتابگردان (Helianthus annuus L.) با نشانگرهای SSR در شرایط نرمال و تنش کمبود فسفر

دوره 10، شماره 31، پاییز 1399، صفحه 71-89

10.30473/cb.2020.54699.1819

مریم رسول زاده اقدم؛ رضا درویش زاده؛ ابراهیم سپهر؛ هادی علیپور


2. بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌هایی از آفتابگردان (Helianthus annuus L.) با استفاده از نشانگر مولکولی TRAP

دوره 5، شماره 12، زمستان 1394، صفحه 39-53

حسین زینل زاده تبریزی؛ کامیل حالیل اوغلو؛ احمد رزبان حقیقی


4. شناسایی مکان‌های ریزماهواره‌ای مرتبط با برخی صفات مهم آگرومورفولوژیکی در لاین‌های مختلف آفتابگردان روغنی (Helianthus annuus L.) با استفاده از نقشه‌یابی ارتباطی

دوره 5، شماره 10، تابستان 1394، صفحه 73-87

فاطمه صحرانورد آذرتمر؛ رضا درویش زاده؛ مرتضی قدیم زاده؛ حیدر عزیزی؛ زهرا ابوالقاسمی


5. مکان‌یابی ارتباطی صفات کیفی مرتبط با دانه در آفتابگردان آجیلی (Helianthus annuus L.) با استفاده از نشانگرهای رتروترنسپوزونی تحت شرایط نرمال و تنش خشکی

دوره 5، شماره 9، بهار 1394، صفحه 15-28

مرجان جنت‌دوست؛ رضا درویش زاده؛ رقیه ضیایی فرد؛ حیدر عزیزی؛ اسماعیل قلی نژاد


6. ارزیابی تنوع ژنتیکی آفتابگردان آجیلی (Helianthus annuus L.) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

دوره 4، شماره 6، تابستان 1393، صفحه 61-72

مرجان جنت دوست؛ رضا درویش زاده؛ محمدعلی ابراهیمی


7. تاثیر تنش گرما بر تغییرات بیانیmiR398 در گیاه افتابگردان

دوره 3، شماره 5، زمستان 1392، صفحه 49-51

ریحانه ابراهیمی؛ بهروز شیران؛ اسماعیل ابراهیمی؛ حسین فلاحی