کلیدواژه‌ها = تجزیه QTL
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه ارتباط صفات زراعی با نشانگرهای ISSR و EST-SSR در فسکیوی پابلند (Festuca arundinacea)

دوره 9، شماره 29، بهار 1399، صفحه 1-20

10.30473/cb.2020.51976.1801

زینب شهاب‌زاده؛ رضا درویش زاده؛ رضا محمدی؛ مراد جعفری؛ هادی علیپور


2. مکان‌یابی ژن‌های کنترل‌کننده صفات فیزیولوژیک آفتابگردان تحت شرایط تنش شوری

دوره 5، شماره 10، تابستان 1394، صفحه 1-16

فریبا مرسلی آقاجری؛ رضا درویش زاده؛ ناصر عباسپور