کلیدواژه‌ها = آرابیدوپسیس
تعداد مقالات: 3
1. کنترل ژنتیکی گلدهی در گیاه آرابیدوپسیس (Arabidopsis thaliana)

دوره 7، شماره 18، تابستان 1396، صفحه 57-72

اصغر میرزایی اصل؛ میشانه عسگری؛ مریم علیمیرزائی


3. انتقال ژن EXPA1 به گیاه آرابیدوپسیس تالیانا از طریق غوطه وری گل آذین

دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 39-47

مسعود قادری؛ علیرضا عباسی؛ علی هاتف سلمانیان