موضوعات = ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک
تعداد مقالات: 25
2. طراحی و ساخت ناقل بیانی گیاهی واجد ژن نشانگر مقاومت به آنتی‌بیوتیک هیگرومایسین

دوره 9، شماره 28، زمستان 1398، صفحه 1-9

10.30473/cb.2020.49245.1788

علی سعیدپور؛ سدابه جهانبخش؛ تهمینه لهرلسبی؛ کسری اصفهانی؛ علی هاتف سلمانیان؛ خدیجه رضوی


3. شناسایی، همسانه‌سازی و آنالیز بیوانفورماتیکی ژن کدکننده پروتئین NIa ویروس موزاییک نواری گندم (WSMV)

دوره 9، شماره 27، پاییز 1398، صفحه 1-13

10.30473/cb.2019.48896.1785

سمانه باقری؛ براتعلی فاخری؛ علی محمد احدی؛ عباسعلی امام جمعه


5. جداسازی، همسانه‌سازی و تحلیل بیوانفورماتیکی ژن کد کننده‌ هیستامیناز نخود (Cicer arietinum) توده بومی گریت

دوره 8، شماره 24، زمستان 1397، صفحه 15-27

10.30473/cb.2018.5206

هادی کریم بیگی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ صابر گلکاری؛ احمد اسماعیلی؛ مسعود علیرضایی


6. تعیین دامین های کارکردی و مدل توپولوژی ژن دلتا 6 دسچوراز غشائی قارچ Mortierella alpina

دوره 6، شماره 15، پاییز 1395، صفحه 13-23

عصمت اشعار قدیم؛ شاهرخ قرنجیک؛ بهرام باغبان کهنه روز


9. شناسایی و جداسازی رونوشت‌های پاسخگو به پتاسیم کلراید از گیاه آلوروپوس لیتورالیس

دوره 4، شماره 6، تابستان 1393، صفحه 73-83

سیده فرزانه فاطمی اردستانی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ حسین عسکری؛ حمیدرضا هاشمی


11. تاثیر تنش گرما بر تغییرات بیانیmiR398 در گیاه افتابگردان

دوره 3، شماره 5، زمستان 1392، صفحه 49-51

ریحانه ابراهیمی؛ بهروز شیران؛ اسماعیل ابراهیمی؛ حسین فلاحی


12. تولید پروتئین دوگانه EspA- Tir از باکتری اشریشیا کلی O157:H7 در گیاه توتون (Nicotiana tobbacum)

دوره 3، شماره 5، زمستان 1392، صفحه 1-9

حسین ملکی؛ علی هاتف سلمانیان؛ جعفر امانی؛ علاء الدین کردنائیج؛ محیات جعفری


13. الگوی بیان سه ترپن سنتاز در هفت گونه آرتمیزیای بومی ایران

دوره 3، شماره 5، زمستان 1392، صفحه 23-31

فاطمه پیراسته بروجنی؛ محمدرضا نقوی؛ علیرضا عباسی؛ حسن سلطانلو؛ مجتبی رنجبر؛ سارا رییسی


14. کاهش میزان توکوفرول کل از طریق خاموشی ژن HPT در آرابیدوپسیس تالیانا با استفاده از تکنیک RNAi

دوره 3، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 43-52

علیرضا عباسی؛ ناهید رعناییان؛ فریبا ابویی؛ اوو سونوالد؛ لارس فول


15. ارزیابی صفات مرتبط با کیفیت پخت در گندم دوروم و نان

دوره 3، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 33-41

معصومه رجبی هشجین؛ مصطفی آقایی سربرزه؛ محمدحسین فتوکیان؛ محسن محمدی


16. انگشت نگاری تعدادی از ژنوتیپ های برنج با استفاده از نشانگر های مولکولیAFLP

دوره 3، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 53-60

میثم علی زاده؛ قربانعلی نعمت زاده؛ محمد علی ابراهیمی؛ سیدحمید رضا هاشمی


17. تأثیر سویه های مختلف اگروباکتریوم رایزوژنز بر میزان بیوسنتز ترکیبات فنولی و کلروژنیک‌اسید در ریشه‌های موئین گیاه کاسنی

دوره 3، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 69-76

سارا کبیرنتاج؛ الناز قطبی راوندی؛ فرخنده رضانژاد؛ بهزاد شاهین کلیبر


18. تولید گیاهان هاپلوئید .Cucurbita pepo L از طریق القای بکرزایی توسط گردههای پرتوتابی شده با اشعه گاما

دوره 3، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 99-108

حامد ابراهیم زاده؛ محمود لطفی؛ شیوا عزیزی نیا؛ فرنگیس قنواتی


22. بررسی بیان ژن های AlSOS1 و AlNHX در گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis Parl. تحت تنش کلرید سدیم

دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 27-37

ولی اله قاسمی عمران؛ عبدالرضا باقری؛ قربانعلی نعمت زاده؛ امین میر شمسی؛ نادعلی بابائیان جلودار


23. انتقال ژن EXPA1 به گیاه آرابیدوپسیس تالیانا از طریق غوطه وری گل آذین

دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 39-47

مسعود قادری؛ علیرضا عباسی؛ علی هاتف سلمانیان


24. بررسی تنوع ژنتیکی ارقام برنج ایرانی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با ژن های مقاومت به خشکی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 15-25

رضا امینی نسب؛ محمد علی ابراهیمی؛ علی اکبر عبادی؛ محسن قدسی