نویسنده = ابراهیم محمدی گل تپه
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی میزان تغییرات بیان ژن های خانه دار در برهمکنش گندم با بیمارگر Mycosphaerella graminicola با روش Reverse northern dot blot

دوره 5، شماره 12، زمستان 1394، صفحه 1-10

جلال غلام‌نژاد؛ فروغ سنجریان؛ ابراهیم محمدی گل‌تپه؛ ناصر صفایی؛ خدیجه رضوی