با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 750
تعداد پذیرش 270
تعداد عدم پذیرش 445

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 11
تعداد مقالات 70
تعداد مشاهده مقاله 25307
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 15597
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 3 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 912 روز
درصد پذیرش 36 %