با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 813
تعداد پذیرش 315
تعداد عدم پذیرش 461

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 112
تعداد مشاهده مقاله 40211
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 29028
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 3 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 789 روز
درصد پذیرش 39 %