با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

ثبت داوری نشریه در پایگاه داوری Web of Science (publons)

در راستای ارتقا و استانداردسازی فعالیت ها و سوابق داوری این نشریه، از شما داور گرامی درخواست می شود که ایمیل تکمیل داوری را که پس از انجام داوری برای شما ارسال می شود، به ایمیل  reviews@webofscience.com  فوروارد نمایید. قابل ذکر است که سوابق داوری های پیشین خود را نیز می توانید از طریق ایمیل مذکور در پایگاه پابلونز ثبت نمایید. در صورت عدم عضویت در این پایگاه، لطفا از طریق لینک https://access.clarivate.com/register?app=wos&referrer نسبت به ثبت نام اقدام فرمایید.

 

 ضمن تشکر از داورانی که زمان و تخصص خود را برای ارتقای سطح کیفی مقالات نشریه صرف کرده اند، فهرست داورانی که با نشریه همکاری داشته اند، به تفکیک سال در جدول زیر درج شده است:

داوران 1402

نام نام خانوادگی
وابستگی سازمانی شناسه پژوهشگر (ORCID) publons
مجتبی خیام نکویی گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 0000-0001-6027-1890  
عباسعلی امام جمعه گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه زابل، سیستان و بلوچستان، ایران 0000-0002-4602-1996  
محسن فرشادفر گروه زراعت و اصلاح نباتات، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، کرمانشاه، ایران 0000-0001-6845-9457  
محمد علی ابراهیمی گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران،ایران 0000-0002-2610-9018  
کریم سرخه گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران 0000-0002-8428-5175  
محمدرضا رمضانی مقدم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی - بخش تحقیقات پنبه و گیاهان لیفی    
سید محسن سهرابی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران 0000-0002-7813-0820 publons
حمیدرضا قربانی خش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران  
رضا میر دریکوند گروه ژنتیک و بهنژادی گیاهی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی. خرم آباد.ایران. 0000-0001-5702-6779  
علی قنبری گروه به‌نژادی گیاهی و بیوتکنولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.    
امین باقی زاده گروه بیوتکنولوژی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان،ایران 0000-0001-5587-2621  
آناهیتا پنجی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران. 0000-0002-7137-5366  
بهرام مسعودی بخش اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی    
پرویز مرادی استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان، ایران.    
زهرا شیرازی استادیار، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران    
سید حمیدرضا هاشمی پطرودی گروه مهندسی ژنتیک و بیولوژی، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 0000-0002-0870-1691  
سید سجاد سهرابی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده گشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران 0000-0002-7528-5886  
شادی حیدری گروه اصلاح نباتات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران    
امین میرشمسی کاخکی  گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران 0000-0003-3476-6744  
سهیلا افکار گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران،ایران 0000-0001-9596-7254  
علی مومنی موسسه تحقیقات برنج در مازندران، آمل، مازندران، ایران 0000-0002-1366-3802  
فواد فاتحی گروه کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران 0000-0003-3261-0804  
دانیال کهریزی گروه ژنتیک و به نژادی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران 0000-0002-1717-6075 publons
کیقباد کیکاوسی بخش اصلاح نهال و بذر، علوم باغی و زراعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان، ایران 0000-0002-9909-8823  
فرهاد نظریان فیروزآبادی گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه لرستان، ایران 0000-0002-8291-3887  
لیلا اکبری گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده علوم مهندسی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی،  دانشگاه رازی 0000-0002-2375-9891 publons
لیلا زارعی گروه اصلاح نباتات، گروه مهندسی زراعت، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران 0000-0002-1142-9182  
محمد محسن زاده گلفزانی گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران 0000-0003-4364-8264  
مهناز قوسی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران 0000-0002-2243-696X publons
نادعلی باقری گروه اصلاح و بیوتکنولوژی، دانشگاه ساری، مازندران، ایران 0000-0001-8012-6866  
نسیم زرین پنجه مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان دارویی، کرج، ایران 0000-0003-3656-8135  
سعید یاراحمدی مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان 0000-0001-9526-2430  
هنگامه طاهری گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان. ملاثانی. ایران. 0000-0002-0591-8019  
مهرآنا کوهی دهکردی  گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران،ایران 0000-0003-0522-6167  
لیلا آهنگر زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه گنبد کاووس، گلستان، ایران    
سید ذبیح الله راوری استادیار موسسه اصلاح وبذر    
محسن مردی استاد موسسه گواهی بذر    
رضا طالبی استادیار 0000-0002-5555-8453  
حمید مدنی استاد وهییت علمی دانشگاه ازاد اسلامی اراک    
زهرا حاجی برات شهیدبهشتی 0000-0003-4458-6472  
صابر گلکاری پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی 0000-0003-0346-9763  
حمید حاتمی ملکی دانشگاه مراغه    
زهره حاجی برات دانشگاه شهید بهشتی 0000-0002-9686-7244  
مهدی کاکایی گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران،ایران 0000-0002-5986-858X publons
رسمیه حمید دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0001-5685-9744  
معروف خلیلی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران 0000-0001-5519-9713  
سعیده پیرایش مدرس دانشگاه    
رامین عبدلی استادیار 0000-0003-0792-1980  
محمد رضا غفاری پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران 0000-0002-7139-8613  
پیمان آقایی      
حسن امیری      

 

داوران 1401

نام نام خانوادگی وابستگی سازمانی شناسه پژوهشگر (ORCID) publons
ابوذر سورنی دانشگاه صنعتی اصفهان 0000-0001-5917-6690  
احسان شهبازی دانشگاه شهرکرد    
اسعد معروفی گروه زراعت و اصلاح نباتات-دانشکده کشاورزی-دانشگاه کردستان    
ام البنین جهانتیغ گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه صنعتی خاتم الاانبیا بهبهان    
امین عابدی گروه بیوتکنولوژی کشاورزی،دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران    
آناهیتا شریعت موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور    
بهمن خواهانی دانش آموخته دکترای اصلاح نباتات دانشگاه شیراز 0000-0003-4499-2825  
پرویز حیدری هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود    
پیمان آقایی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور    
حسن امیری      
حسن رهنما عضو هیات علمی/پژوهشکده بیوتکنولوزی کشاورزی ایران    
حسین صبوری دانشگاه گنبد کاووس    
حمید حاتمی ملکی دانشگاه مراغه    
حمیدرضا قربانی استادیار، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران
خداداد مصطفوی دنشگاه آزاد کرج 0000-0001-8093-8717  
خدیجه رضوی      
راحله کریمی اشتیانی دانشگاه تربیت مدرس    
راضیه سرآبادانی دانشگاه پیام نور استان البرز    
رضا امیری فهلیانی دانشگاه یاسوج 0000-0001-6137-897X  
رضا درویش زاده گروه تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه. ارومیه، ایران 0000-0001-5991-4411  
رضا میر دریکوند گروه ژنتیک و بهنژادی گیاهی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی. خرم آباد.ایران. 0000-0001-5702-6779  
رویا رضوی زاده دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد    
زهرا شیرازی استادیار، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران    
سارا راه پیما دانشگاه شهید باهنر    
سمیرا محمدی گروه به نژادی گیاهی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 0009-0007-0594-9388  
سهیلا افکار عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور لرستان    
سید حسن حسنی کومله هیئت علمی گروه بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه گیلان    
سید حمیدرضا هاشمی پطرودی گروه مهندسی ژنتیک و بیولوژی، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 0000-0002-0870-1691  
سید ذبیح الله راوری استادیار موسسه اصلاح وبذر    
سید محسن سهرابی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران 0000-0002-7813-0820  
شادی حیدری گروه اصلاح نباتات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران    
صابر گلکاری پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی 0000-0003-0346-9763  
عاطفه صبوری عضو هیئت علمی/ دانشگاه گیلان دانشکده کشاورزی گروه زراعت و اصلاح نباتات 0000-0002-5831-768X  
علی اکبرآبادی استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ایران 0000-0002-1619-2997  
علی مومنی عضو هیات علمی- موسسه تحقیقات برنج در مازندران _ آمل 0000-0002-1366-3802  
علیرضا پورابرقدراه بخش تحقیقات غلات 0000-0001-5782-5327  
علیرضا زبرجدی عضو هیئت علمی-دانشگاه رازی 0000-0002-7091-3847  
فرشاد بختیار محقق/موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر    
فواد فاتحی  پیام نور 0000-0003-3261-080X  
کامران سمیعی دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان 0000-0002-4540-9171  
کریم سرخه گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران    
لادن طلائی گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران    
لیلا آهنگر زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه گنبد کاووس    
لیلا خدایی  پیام نور    
مجتبی کردرستمی دانشگاه گیلان 0000-0003-0314-1354  
مجید عزیزی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران    
محمد محسن زاده گلفزانی استادیار، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران 0000-0003-4364-8264  
محمد حسین رضادوست دانشجوی دکتری تخصصی بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان    
محمد رضا غفاری پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران 0000-0002-7139-8613  
محمد رضا لبافی حسین آبادی استایار-مرکز تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، پژوهشکده گیاهان دارویی    
محمد علی ابراهیمی عضو هیات تحریریه و مدیر داخلی    
محمد مهدی تقوایی دکتری بیوتکنولوژی گیاهی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران 0000-0002-0934-813X  
محمدرضا رمضانی مقدم استادیار- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی - بخش تحقیقات پنبه و گیاهان لیفی    
مصطفی مدرسی موسسه تحقیقات برنج کشور    
معروف خلیلی پیام نور    
مقصود پژوهنده گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، کیلومتر 35 جاده تبریز- آذرشهر، ایران. 0000-0003-1640-8169  
منصوره کرمانی  استادیار گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، ایران    
مهدی خزاعی استاد دانشگاه خوراسگان اصفهان    
مهدی غفاری موسسه تحقیقات، اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران    
مهدی منصوری دانشگاه شهید باهنر 0000-0002-5222-8870  
مهین پوراسمعیل گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، کیلومتر35 جاده تبریز- آذرشهر، ایران. 0000-0001-5190-565X  
نادعلی باقری استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 0000-0001-8012-6866  
ناصر زارع هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی    
نسرین مشتاقی عضو هیئت علمی گروه بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهان زراعی دانشگاه فردوسی مشهد    
نسیم زرین پنجه مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان دارویی، کرج، ایران 0000-0003-3656-8135  
همایون کانونی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان