با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
ایمنی زیستی
ارزیابی پایداری ژنوتیپ‌‌‌های نخود، برای دستیابی به ارقام پرمحصول و سازگار با مناطق دیم نیمه‌‌‌گرمسیری با روش تجزیه بای‌‌‌پلات

رحمت‌الله کریمی‌زاده؛ پیام پزشک‌پور؛ امیر میرزائی؛ محمد برزعلی؛ فرزاد آزاد شهرکی؛ پیمان شریفی

دوره 12، شماره 40 ، اسفند 1401، ، صفحه 49-61

https://doi.org/10.30473/cb.2023.67327.1905

چکیده
  به منظور دست‌‌یابی به ژنوتیپ‌‌های نخود کابلی پرمحصول‌‌تر از ارقام موجود که واجد صفات مناسبی چون عملکرد دانه، تعداد غلاف در بوته بیشتر، درشتی دانه، زودرسی و دیگر صفات زراعی موردنظر باشند، تعداد 16 ژنوتیپ پیشرفته نخود انتخابی از آزمایش‌‌های پیشرفته مقایسه عملکرد سال زراعی 95-1394 به همراه ارقام شاهد عادل و آزاد به مدت سه سال زراعی ...  بیشتر

کشت بافت و ریزازدیادی
مطالعه برخی عوامل مؤثر بر جنین‌زایی میکروسپورها و باززایی گیاهچه‌ها در کلزا (Brassica napus L.)

پیمان شریفی؛ احمد معینی

دوره 6، شماره 13 ، خرداد 1395، ، صفحه 13-26

چکیده
  برخی عوامل موثر بر جنین‌زایی در کشت میکروسپورهای جداشده کلزا و باززایی گیاهچه‌ها از جنین‌های حاصله در آزمایش‌هایی جداگانه بررسی شدند. آزمایش‌ها به صورت فاکتوریل دو فاکتوره و در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی انجام شدند. در تمام آزمایش‌ها، ارقام در سه سطح شامل گلوبال (Global)، اپشن (Option) و پی‌اف (PF7045/91) فاکتور اول را تشکیل می‌دادند. میکروسپورها ...  بیشتر