با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
اصلاح نباتات مولکولی
به نژادی متداول و مولکولی آفتابگردان (Helianthus annuus L) (علمی-مروری)

علیرضا نبی پور؛ رضا درویش زاده؛ احمد صرافی

دوره 10، شماره 33 ، خرداد 1400، ، صفحه 35-78

https://doi.org/10.30473/cb.2021.58978.1838

چکیده
  دانه‌های روغنی بی‌شک از راهبردی‌ترین محصولات کشاورزی هستند که تولید آن‌ها جزو نیازهای زیربنایی برای ایجاد امنیت غذایی هر جامعه محسوب می‌شود. آفتابگردان با نام علمی Helianthus annuus L. گیاهی یکساله، یک‌پایه، دولپه از تیره‌ی مرکبان (Composite) می‌باشد. این جنس دارای گونه‌های دیپلوئید، تتراپلوئید و هگزاپلوئید است که آفتابگردان زراعی جزو ...  بیشتر