با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

علمی پژوهشی بیوتکنولوژی گیاهان دارویی
کوتاه تر نمودن زمان جوانه زنی سرخدار ایرانی (Taxus baccata sp.) از طریق کشت جنین

هوشنگ گوهرچینی؛ خدیجه باقری؛ محمدرضا زمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.30473/cb.2023.66898.1901

چکیده
  Culture medium, Embryo culture, Taxol, Yew,  بیشتر

علمی پژوهشی بیوانفورماتیک
بررسی مقایسه‌ای خانواده ژنیCCCH Zinc finger در آرابیدوپسیس تالیانا و برنج

پریسا رمضانپور؛ حمید نجفی زرینی؛ سیدحمید رضا هاشمی؛ غلامعلی رنجبر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

https://doi.org/10.30473/cb.2023.66611.1898

چکیده
  خانواده CCCH Znf در گیاه آرابیدوپسیس 68 ژن دارد.  بیشتر

علمی پژوهشی ایمنی زیستی
ارزیابی پایداری ژنوتیپ‌های نخود، برای دستیابی به ارقام پرمحصول و سازگار با مناطق دیم نیمه‌گرمسیری با روش تجزیه بای‌پلات

رحمت‌الله کریمی‌زاده؛ پیام پزشک‌پور؛ امیر میرزائی؛ محمد برزعلی؛ فرزاد آزاد شهرکی؛ پیمان شریفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

https://doi.org/10.30473/cb.2023.67327.1905

چکیده
  ارزیابی‌پایداری‌ژنوتیپ‌های‌نخود، برای‌دستیابی‌ به‌ ارقام‌ پرمحصول‌و‌سازگار‌با‌مناطق‌دیم‌نیمه‌گرمسیری‌با روش تجزیه بای‌پلات  بیشتر