با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی گیاهی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 استادیار گروه زیست‌فراوردهای گیاهی، پژوهشگاه ملی و مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری، تهران، ایران

4 استاد گروه زیست فراوردهای گیاهی، پژوهشگاه ملی و مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری، تهران،ایران

5 استادیار گروه زیست‌فناوری مولکولی گیاهی، پژوهشگاه ملی و مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری، تهران، ایران

چکیده

ناقلین دوتایی مرسوم مبتنی بر pBI121 که هنوز به طور گسترده‌ای در انتقال ژن به گیاه به‏‌‏وسیله آگروباکتریوم استفاده می‌شوند،‌ به‌علت عدم کارآیی گزینش‌گر کانامایسین، در برخی از گیاهان تک‌لپه‌ای‌ قابل استفاده نیستند در حالی که مقاومت به هیگرومایسین یک نشانگر گزینشی پرکاربرد و مهم در تراریختی برخی گیاهان به‌ویژه تک‌لپه‌ای‌ها به شمار می‌رود. از این رو در مطالعه حاضر، بهبود ناقل‌ pBI121 برای تراریختی گیاهان تک‌لپه‌ای مورد نظر قرار گرفت. به این منظور، ژن مقاومت به هیگرومایسین به همراه خاتمه‌دهنده 35S از پلاسمید p6-ubi-rnai به‏‌‏وسیله آنزیم‌های برشی SmaІ‌ و NotІ، جداسازی و در ناقل حدواسط pBlueScript همسانه‌سازی شد. در ادامه، با استفاده از آنزیم‌های HindIII و SmaI، پیش‌بر CaMV 35S از بدنه حامل pBI121 جداسازی و در بالادست این ژن در ناقل pBlueScript قرار داده شد. با استفاده از آنزیم‌های HindIII و Eco53KI، کاست کامل ژن مقاومت به هیگرومایسین جایگزین کاست ژن مقاومت به کانامایسین (که با استفاده از آنزیم‌های HindIII و MssI حذف شده بود) در ناقل pBI121 شد. صحت ساخت ناقل جدید توسط روش PCR، بررسی الگوی هضم آنزیمی و توالی‌یابی تأیید شد. با توجه به محبوبیت سری ناقلین مبتنی بر pBI121 نسبت به سایر ناقلین موجود و آشنایی محققین با نحوه دستورزی آنها، کارایی ناقل معرفی شده در این مطالعه می‌تواند در پژوهش‌های انتقال ژن به گیاهان تک‌لپه مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing and construction of a plant expression vector containing the hygromycin antibiotic resistance marker gene

نویسندگان [English]

 • Ali Saeedpour 1
 • Soodabeh Jahanbakhsh 2
 • Tahmineh Lohrasebi 3
 • Kasra Esfahani 3
 • Ali Hatef Salmanian 4
 • Khadijeh Razavi 5

1 Ph.D. Student, Faculty of Agricultural Sciences & Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.

2 Associate Professor, Faculty of Agricultural Sciences & Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Plant Bioproducts, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology, Tehran, Iran.

4 Professor, Department of Plant Bioproducts, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology, Tehran, Iran

5 Assistant Professor, Department of Plant Molecular Biotechnology, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Conventional pBI121-based binary vectors are widely used in transformation of higher plants mediated by Agrobacterium but they are useless in transformation of some monocots because of inefficiency of kanamycin in selection, while, hygromycin resistance gene is an important selectable marker that usually used in transformation of several plants, especially monocots. The aim of this study was to improve the pBI121 vector for transformation of monocot plants. For this purpose, the hygromycin resistance gene with the 35S terminator were isolated from p6-ubi-rnai plasmid and cloned into pBlueScript intermediate vector via SmaІ and NotI restriction enzyme digestion. The CaMV 35 promoter was isolated from pBI121 vector by using SmaI and HindIII enzymes and cloned upstream of the gene. By using HindIII and Eco53KI enzymes, the complete hygromycin resistance gene cassette was replaced the kanamycin resistance gene cassette (which digested by HindIII and MssI) of pBI121 vector. Construction of this vector was confirmed by PCR method, digestion pattern analysis, and sequencing. Due to the popularity of pBI121-based vectors than other binary vectors and the researchers' familiarity with their manipulation, the vector which is introduced in this study could be used in gene transfer studies of monocot plants.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Agrobacterium
 • Monocots
 • Hygromycin
 • pBI121
 • Binary Vector
Behzadmand M, Esfahani K, Salmanian Ali H, Mousavi A (2017) Designing, Construction and Functional Analysis of Two Plant Expression Vectors (pBI121 GUS-9 and pBI1213+4) with Improved Cloning Sites. Agric. Biotechnol. 8: 75-84.
Breyer D, Kopertekh L, Reheul D (2014) Alternatives to antibiotic resistance marker genes for in vitro selection of genetically modified plants–scientific developments, current use, operational access and biosafety considerations. Crit. Rev. Plant Sci. 33: 286-330.
Esfahani K, Salmanian AH (2014) Construction and functional analysis of pBI105, a plant expression vector to facilitate cloning and recombinant protein purification. Crop Biotech. 4: 59-69.
Glick BR (2018) Methods in plant molecular biology and biotechnology. CRC Press, Boca Raton.
Liu W, Stewart CN Jr, Brian M (2016) Promoters and Marker Genes. Plant Biotechnol. Genet. Princ. Tech. Appl. 233.
Low LY, Yang SK, Andrew Kok DX, Ong-Abdullah J, Tan NP, Lai KS (2018) Transgenic Plants: Gene Constructs, Vector and Transformation Method. In: Celik O (ed) New Visions in Plant Science, IntechOpen, London, pp 41-61.
Miki B, McHugh S (2004) Selectable marker genes in transgenic plants: applications, alternatives and biosafety. J. Biotechnol. 107: 193-232.
Mohammadhassan R, Esfahani K, Kashefi B (2018) Constructional and Functional Evaluation of Two New Plant Expression Vectors-pBI121Gus-6 and pBI1215+1. Banats J. Biotechnol. 9: 60-68.
Rastogi J, Bubber P, Singh RK, Singh RB (2018) Determination of minimal inhibitory concentration of kanamycin as selective agents and marker genes for use in Agrobacterium mediated transformation in sugarcane. J. Pharmacogn. Phytochem. 7: 1861-1864.
Roa-Rodriguez C (2003) Antibiotic Resistance Genes and Their Uses in Genetic Transformation: Especially in Plants. CAMBIA Intellectual Property Resource.
Scheid OM (2004) Either/or selection markers for plant transformation. Nat. Biotechnol. 22: 398-399.
Serrano M, Kombrink E, Meesters C (2015) Considerations for designing chemical screening strategies in plant biology. Front. Plant Sci. 6: 131.
Shrawat AK, Armstrong CL (2018) Development and application of genetic engineering for wheat improvement. Crit. Rev. Plant Sci. 37: 335-421.
Stanišić M, Ninković S, Savić J, Ćosić T, Mitić N (2018) The effects of β-lactam antibiotics and hygromycin B on de novo shoot organogenesis in apple cv. Golden Delicious. Arch. Biol. Sci. 70: 179-190.