با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
علمی پژوهشی بیوتکنولوژی بیماریهای گیاهی
همسانه سازی و بیان پپتید ضدمیکروبی امیگانان پنتاهیدروکلراید (MBI226) در توتون (Nicotiana tabacum) به منظور ایجاد مقاومت به باکتری‌های بیماری‌زا

اعظم بدر حداد؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ احمد اسماعیلی؛ هدایت باقری

دوره 7، شماره 19 ، آبان 1396، صفحه 1-13

چکیده
  پپتیدهای ضدمیکروبی، مولکول‌های قدیمی و حفاظت شده‌ هستند که در مکانیسم‌های دفاعی موجودات زنده مانند باکتری‌ها، جانوران و گیاهان دیده می‌شوند. شناسایی و معرفی پپتیدهای ضدمیکروبی جدید، روشی مقرون به صرفه برای مقابله با میکروب‌های بیماری‌زا و همچنین بهبود مقاومت گونه‌های گیاهان زراعی با استفاده از تکنولوژی DNA نوترکیب است. به این ...  بیشتر

علمی پژوهشی بیوتکنولوژی و تنش های زنده و غیرزنده
تشریح مکانیسم مولکولی ایجاد تحمل به تنش شوری در گیاه شورپسند Aeluropus littoralis توسط ژن‌های AlSOS

امین محمدی پورفرد؛ محمد زمان نوری؛ علی دهستانی کلاگر

دوره 7، شماره 19 ، آبان 1396، صفحه 15-24

چکیده
  تنش شوری از مهم‌ترین تنش‌های محیطی است که تولید گیاهان زراعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مسیر تنظیمی فوق حساس به نمک از جمله مسیرهای مهم در تنظیم هموستازی یون می‌باشد. در این مطالعه، الگوی بیان ژن‌های AlSOS1، AlSOS2 و AlSOS3 در گیاه متحمل به شوری Aeluropus littoralis تحت تأثیر سطوح مختلف سدیم کلرید شامل صفر، 200، 400 و 600 میلی‎مولار و در زمان‌های صفر، 8، ...  بیشتر

مروری ژنومیکس
نقشه یابی ارتباطی در گیاهان

رضا عطایی؛ مجید غلامحسینی؛ ولی اله محمدی

دوره 7، شماره 19 ، آبان 1396، صفحه 25-37

چکیده
  تنوع فنوتیپی موجود در بسیاری از صفات مهم در گیاهان تحت تأثیر چندین جایگاه ژنی، عوامل محیطی و اثرات متقابل این دو می‌باشد. نقشه‌یابی ارتباطی یکی از روش‌هایی است که در دهه‌های اخیر برای مطالعه ژنتیکی و تعیین تعداد مکانهای ژنی کنترل کننده صفات کمی پیشنهاد شده است. این روش برای اولین بار در ژنتیک انسانی و برای صفاتی کیفی (مانند بیماری‌های ...  بیشتر

علمی پژوهشی بیوانفورماتیک
بررسی گسترده ژنومی خانواده ژن‌های پاسخ‌گو به هورمون اکسین (ARF) در لوبیا

سهیلا فاطمی؛ خالد میرزایی؛ محمد صدیق کمانگر

دوره 7، شماره 19 ، آبان 1396، صفحه 39-50

چکیده
  اکسین نقش مهمی در تنظیم مراحل مختلف رشد و نمو گیاهان دارد. مطالعات نشان‌ داده است که اکسین این فرآیندها را با استفاده از ژن‌های پاسخ‌گو به اکسین (ARF) تنظیم می‌کند. با توجه به نوع دومین میانی، پروتئین ARF به عنوان یک فاکتور رونویسی با اتصال به ژن‌های هدف باعث سرکوب و یا تحریک بیان این ژن‌ها می‌شود. ژن‌های ARF در چند گونه مختلف گیاهی با ...  بیشتر

علمی پژوهشی بیوتکنولوژی بیماریهای گیاهی
ارزیابی آزمون تکثیر هم‌دمای وابسته به حلقه در شناسایی ویروس موزاییک کاهو (LMV)

محمد امین الماسی؛ گلاویژ الماسی

دوره 7، شماره 19 ، آبان 1396، صفحه 51-63

چکیده
  شایع‌ترین ویروس تأثیرگذار بر کاهو در سراسر مزارع جهان، ویروس موزاییک کاهو (Lettuce mosaic virus; LMV) متعلق به خانواده Potyviridea و جنس Potyvirus است. روش‌های متعددی شامل آزمون‌های سرولوژیکی و مولکولی جهت تشخیص این ویروس وجود دارند، اما این روش‌ها زمان‌بر بوده و نیازمند ابزارهای پیچیده‌ای هستند. هدف از این پژوهش، کاهش زمان موردنیاز جهت تشخیص LMV با ...  بیشتر

علمی پژوهشی بیوانفورماتیک
معرفی ژن‌های امید بخش دخیل در تحمل به تنش شوری در برنج بر اساس آنالیز داده‌های ریزآرایه

شهربانو میردارمنصوری؛ نادعلی بابائیان جلودار؛ زهراسادات شبّر؛ قربانعلی نعمت زاده؛ محمدرضا غفاری

دوره 7، شماره 19 ، آبان 1396، صفحه 65-76

چکیده
  برنج یک گیاه گلیکوفیت است و شوری خاک یکی از مهمترین محدودکنندههای تولید برنج می‌باشد. از آنجایی که دستیابی به برنج متحمل به تنش شوری نیازمند درک سازوکار پیچیده پاسخگویی به تنش است، در این تحقیق تلاش شده تا با آنالیز داده‌های تولید شده از طریق فناوری ریزآرایه، ژنهای مهم پاسخگو به تنش شوری شناسایی شوند. بدین منظور نه سری داده ریزآرایه ...  بیشتر