با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
اصلاح نباتات مولکولی
به نژادی متداول و مولکولی آفتابگردان (Helianthus annuus L) (علمی-مروری)

علیرضا نبی پور؛ رضا درویش زاده؛ احمد صرافی

دوره 10، شماره 33 ، خرداد 1400، ، صفحه 35-78

https://doi.org/10.30473/cb.2021.58978.1838

چکیده
  دانه‌های روغنی بی‌شک از راهبردی‌ترین محصولات کشاورزی هستند که تولید آن‌ها جزو نیازهای زیربنایی برای ایجاد امنیت غذایی هر جامعه محسوب می‌شود. آفتابگردان با نام علمی Helianthus annuus L. گیاهی یکساله، یک‌پایه، دولپه از تیره‌ی مرکبان (Composite) می‌باشد. این جنس دارای گونه‌های دیپلوئید، تتراپلوئید و هگزاپلوئید است که آفتابگردان زراعی جزو ...  بیشتر

اصلاح نباتات مولکولی
شناسایی QTLهای مرتبط با تحمل شوری در مراحل اولیه جوانه‌زنی جو

معروف خلیلی؛ رحیم محمدیان

دوره 6، شماره 13 ، خرداد 1395، ، صفحه 41-55

چکیده
  شوری یکی از اصلی‌ترین تنش‌های اسمزی است که رشد و تولید گیاهان را از طریق تغییر در تعادل یونی و اسمزی محدود می‌کند. به‎منظور مکان‌یابی نواحی ژنومی کنترل کننده صفات کمی (QTLS) مرتبط با تحمل به شوری در دانة جو و ارزیابی شاخص‌های مربوطه، آزمایشی در سال‌ 1394 با استفاده از 72 لاین هاپلوئید مضاعف به‎همراه والدین آنها (استپتو و مورکس) در قالب ...  بیشتر