تعداد مقالات: 220
1. بررسی پروتئوم ریشه و برگ برنج تحت تنش شوری

دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 1-11

قاسم حسینی سالکده؛ داود نصر آبادی


2. پاسخ های فیزیولوژیکی و متابولیکی گیاه برنج تحت شرایط تنش شوری

دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-14

آمنه سادات هاشمی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ قاسم حسینی سالکده؛ سید عبداله حسینی؛ محمد رضا حاجی رضایی


3. استفاده ازتکنولوژی پروتئین نوترکیب برای تهیه آنتی بادی اختصاصی علیه ناقل بیماری رایزومونیا در چغندرقند

دوره 2، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 1-12

محمدرضا صفرنژاد؛ مرضیه بصیرت؛ محمدعلی ابراهیمی؛ حسین صفرپور؛ سعید نظری؛ سید باقر محمودی؛ سعید عطایی کچویی


5. تولید پروتئین دوگانه EspA- Tir از باکتری اشریشیا کلی O157:H7 در گیاه توتون (Nicotiana tobbacum)

دوره 3، شماره 5، زمستان 1392، صفحه 1-9

حسین ملکی؛ علی هاتف سلمانیان؛ جعفر امانی؛ علاء الدین کردنائیج؛ محیات جعفری


7. آنالیز پروتئوم برگ پرچم گندم در پاسخ به تنش خشکی

دوره 4، شماره 7، پاییز 1393، صفحه 1-13

محمدرضا عظیمی؛ قاسم حسینی سالکده


8. بررسی ژن‏ های رفرنس موجود در برگ کنجد تحت تنش شوری به روش Real- Time PCR

دوره 4، شماره 8، زمستان 1393، صفحه 1-10

سمیرا شاکری؛ سید کمال کاظمی تبار؛ سید حمید رضا هاشمی


9. شناسایی QTL‌های مرتبط با جوانه زنی گندم در شرایط معمولی و تنش خشکی

دوره 5، شماره 9، بهار 1394، صفحه 1-14

معروف خلیلی؛ سید ابوالقاسم محمدی


10. مکان‌یابی ژن‌های کنترل‌کننده صفات فیزیولوژیک آفتابگردان تحت شرایط تنش شوری

دوره 5، شماره 10، تابستان 1394، صفحه 1-16

فریبا مرسلی آقاجری؛ رضا درویش زاده؛ ناصر عباسپور


11. ارزیابی گیاه تراریخت کلزای بیان‌کننده پروتئین نوترکیب از زیر واحد B سم‌های STX2 و CTX باکتری‌های اشریشیا کلای و ویبریوکلرا

دوره 5، شماره 11، پاییز 1394، صفحه 1-13

آتنا مظفری؛ روح اله کاظمی؛ جعفر امانی؛ محیات جعفری؛ علی هاتف سلمانیان


13. ارزیابی میزان تغییرات بیان ژن های خانه دار در برهمکنش گندم با بیمارگر Mycosphaerella graminicola با روش Reverse northern dot blot

دوره 5، شماره 12، زمستان 1394، صفحه 1-10

جلال غلام‌نژاد؛ فروغ سنجریان؛ ابراهیم محمدی گل‌تپه؛ ناصر صفایی؛ خدیجه رضوی


14. بررسی مقایسه‏ ای ترنسکریپتوم برگ برنج تحت شرایط کنترل و تنش خشکی با استفاده از داده ‏های EST

دوره 6، شماره 14، تابستان 1395، صفحه 1-15

منظر حیدری؛ زهرا سادات شبر؛ پریسا کوباز؛ محمد جواد حیدری


15. تجزیه بیان دو ژن گیرنده شبه‌کینازی در گیاهچه های جو تحت تیمار سالیسیلیک‌اسید و شوری

دوره 6، شماره 15، پاییز 1395، صفحه 1-11

خدیجه نوروزی نوروزی؛ رضا فتوت؛ فرید شکاری؛ احسان محسنی فرد


16. مقایسه بیان موقت پروتیین HDA19 در برگ‌های Nicotiana tabacum و Nicotiana bentamiana

دوره 6، شماره 16، زمستان 1395، صفحه 1-12

مریم جمشیدنیا؛ سید کمال کاظمی تبار؛ کریستین لایندرمایر؛ حمید نجفی زرینی


17. اثرات الیسیتور نانوذرات نقره و تنش خشکی بر بیان ژن بتاکاروتن هیدروکسیلاز (bch) بر عملکرد کارتنوئید زعفران (Crocus sativus L.)

دوره 7، شماره 17، بهار 1396، صفحه 1-13

بتول صابرتنها؛ براتعلی فاخری؛ نفیسه مهدی نژاد؛ زهره علیزاده


20. آنالیز بیوانفورماتیک ژنوم کلروپلاست پنبۀ دیپلوئید (Gossypium herbaceum) و مقایسه آن با دو گونۀ آلوتتراپلوئید

دوره 7، شماره 20، زمستان 1396، صفحه 1-12

هاجر نصراللهی؛ فرشید طلعت؛ ایرج برنوسی؛ مهدی بدری انرجان


21. تحلیل فیلوژنتیکی خانواده ژنی NAC در سورگوم دانه‌ای و بررسی الگوی بیانی اعضای دخیل در پاسخ به تنش خشکی

دوره 8، شماره 21، بهار 1397، صفحه 1-15

سپیده سنجری؛ رضا شیرزادیان خرم آباد؛ زهراسادات شبّر؛ مریم شهبازی


22. شناسایی نشانگرهای EST-SSR عدس (Lens culinaris) تحت تنش سرما

دوره 8، شماره 22، تابستان 1397، صفحه 1-14

سید سجاد سهرابی؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ حسین فلاحی


23. آنالیز بیوانفورماتیکی فاکتور رونویسی MADS-box در گیاه Brachypodium distachyon

دوره 8، شماره 23، پاییز 1397، صفحه 1-15

10.30473/cb.2018.4901

زهرا حاجی برات؛ عباس سعیدی؛ زهره حاجی برات


24. اثر سمیت آهن بر میزان بیان نسبی ژن های SOD، MDHR و GPX1 در ژنوتیپ های حساس و متحمل برنج

دوره 8، شماره 24، زمستان 1397، صفحه 1-13

10.30473/cb.2018.41096.1738

محمد محسن زاده گلفزانی؛ مریم پسندیده ارجمند؛ مجتبی کردرستمی؛ حبیب اله سمیع زاده لاهیجی؛ سید حسن حسنی کومله؛ محمد حسین رضادوست