با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
علمی پژوهشی بیوانفورماتیک
آنالیز داده‌های بیانی (‏RNA-Seq‏) در گیاه ‏Catharanthus roseus‏ به منظور شناسایی ‏ژن‌های کلیدی مواد مؤثره (وین بلاستین و وین کریستین) در اندام‌های مختلف (ریشه، برگ و گل) ‏و بررسی اثرات ضد سرطانی آنها با استفاده از آنالیز داکینگ و دینامیک مولکولی

مسعود توحیدفر؛ یوسف سعیدی هنر؛ ناصر فرخی

دوره 13، شماره 44 ، دی 1402، صفحه 1-11

https://doi.org/10.30473/cb.2024.70157.1945

چکیده
  گیاه پروانش (Catharanthus roseus) یکی از مهمترین گیاهان دارویی است که حاوی دو ماده‌ی ضدتوموری وین‌بلاستین و وین‌کریستین است و شناسایی ژن‌های درگیر و الگوی بیانی و اثرات ضدتوموری آنها در بافت‌های مختلف این گیاه حایز اهمیت است. است. در همین راستا، با استفاده از داده‌های بیانی (RNA-seque) RNA sequencing بافت‌های مختلف به بررسی ژن‌های با بیان افتراقی ...  بیشتر

علمی پژوهشی بیوانفورماتیک
آنالیز بیوانفورماتیکی خانواده ژنی ‏MYB‏ در گستره ژنوم تک‌لپه‌ای‌ها و دولپه‌ای‌ها

سارا دژستان؛ پریوش نظامی عنبران؛ مهدی بهنامیان

دوره 13، شماره 44 ، دی 1402، صفحه 13-29

https://doi.org/10.30473/cb.2024.70059.1939

چکیده
  ابرخانواده عامل رونویسی MYB در رشد و نمو گیاه، فعال‌سازی ژن‌های پاسخ‌دهنده به تنش و در مواردی بیوسنتز متابولیت‌های کلیدی نقشی اساس دارند. در دسترس بودن توالی‌های ژنومی سیب‌زمینی، آرابیدوپسیس، ذرت و جو این فرصت را فراهم کرد تا به‌ترتیب 121، 139، 190 و 144 ژن MYB غیرتکراری در ژنوم این گیاهان شناسایی شود. در بررسی خصوصیات تکاملی، دامنه‌های ...  بیشتر

علمی پژوهشی ژنومیکس
تنوع ژنتیکی پروانه‌ی جوانه‌خوار بلوط Tortrix viridana L. (Lep. Tortricidae) در جنگل‌های بلوط زاگرس با استفاده از 28s rDNA

رضوان موسیوند؛ محمد مجدی؛ فواد فاتحی؛ حامد غباری

دوره 13، شماره 44 ، دی 1402، صفحه 31-44

https://doi.org/10.30473/cb.2023.69145.1926

چکیده
  یکی از مضرترین آفات جنگل‌های زاگرس، پروانه‌ی جوانه‌خوار بلوط Tortrix viridana (Lep. Tortricidae) است. تنوع ژنتیکی جمعیت‌های گیاه میزبان پروانه‌ی جوانه‌خوار بلوط در جنگل‌های بلوط شمال غرب ایران و منطقه‌ی زاگرس شمالی با استفاده از توالی ژن 28s بررسی شد. جمع‌آوری نمونه‌ها، در مناطق جنگلی استان‌های آذربایجان غربی، لرستان، کردستان و کرمانشاه صورت ...  بیشتر

علمی پژوهشی بیوانفورماتیک
بررسی توالی ترانس کریپتاز معکوس ویروس‌ها با استفاده از روش های بیوانفورماتیک.

سمیرا کریمی؛ مهین پوراسمعیل

دوره 13، شماره 44 ، دی 1402، صفحه 45-52

https://doi.org/10.30473/cb.2023.69786.1933

چکیده
  بیوانفورماتیک یک علم بین‌رشته‌ای است که از فناوری اطلاعات برای سازماندهی و تجزیه و تحلیل داده-های بیولوژیکی استفاده می‌کند. این علم به پژوهشگران امکان می‌دهد که بدون نیاز به انجام آزمایش‌های زمان‌بر و پر هزینه، مطالعات مستند و جامعی در مورد مسائل مختلف علوم زیستی انجام دهند. هدف از این مطالعه بررسی و شناسایی توالی‌های مربوط به ...  بیشتر

مروری فیزیولوژی مولکولی
مروری بر گونه‌های فعال اکسیژن (‏ROS‏): تولید، کارکرد و تأثیر آن‌ها در گیاهان

آرمین ساعد موچشی؛ فاطمه سهرابی؛ علی شیرخانی

دوره 13، شماره 44 ، دی 1402، صفحه 53-70

https://doi.org/10.30473/cb.2024.70071.1940

چکیده
  گونه‌های فعال اکسیژن (ROS) تولیدشده در اندامک‌هایی مانند میتوکندری، کلروپلاست و پراکسی‌زوم نقش مهمی در مسیرهای انتقال پیام در گیاهان دارند و واکنش‌های اکسایش-کاهش، رشد و نمو و همچنین پاسخ‌های دفاعی گیاه در برابر تغیرات محیطی را تنظیم می‌کنند. بنابراین، ROSها بر هر جنبه و مرحله‌ای از گیاه تأثیرگذار هستند. ROSها مانند پراکسید هیدروژن، ...  بیشتر

علمی پژوهشی بیوتکنولوژی و تنش های زنده و غیرزنده
جوانه‌زنی ارقام ایرانی و اروپایی جو در شرایط تنش شوری و ارتباط آن با پروتئین‌های ذخیره‌‏ای بذر

علی ملکی؛ لیلا زارعی؛ صحبت بهرامی نژاد؛ کیانوش چقامیرزا؛ لیلا اکبری؛ فردین فتاحی

دوره 13، شماره 44 ، دی 1402، صفحه 71-83

https://doi.org/10.30473/cb.2023.69761.1932

چکیده
  جوانه‌زنی و سبز‌شدن یکی از مهم‌ترین مراحل رشد گیاه زراعی است. لذا جوانه‌زنی مناسب در محدوده وسیعی از شرایط محیطی برای استقرارگیاهچه ضروری است. در این تحقیق، 20 رقم جو ایرانی و 24 رقم جو اروپایی، به منظور بررسی تحمل تنش شوری در مرحله جوانه‌زنی، در سه سطح شوری (100، 200 و 300 میلی مولار کلریدسدیم) و شاهد (آب مقطر) به صورت آزمایش فاکتوریل ...  بیشتر