با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
علمی پژوهشی بیوانفورماتیک
شناسایی microRNA و ژن‌های هدف مرتبط در گیاه دارویی Trachyspermum ammi L.

علیرضا پی ریز؛ لیلا نژادصادقی؛ دارویش نباتی احمدی

دوره 11، شماره 36 ، اسفند 1400، صفحه 1-15

https://doi.org/10.30473/cb.2022.62162.1862

چکیده
  microRNA (میکروارنا)، دسته‌ای از مولکول‌های کوچک و غیر کد کننده بوده که بیان ژن را در حیوانات و گیاهان تنظیم می‌کند. زنیان (Trachyspermum ammi)، گیاه شناخته شده‌ای از نظر خواص دارویی می‌باشد. تاکنون گزارشی از شناسایی میکروارنا برای گیاه دارویی زنیان در پایگاه داده mirbase ثبت نشده است. از این رو در مطالعه حاضر به‌منظور پیش‌بینی میکروارنا و ژن‌های ...  بیشتر

علمی پژوهشی بیوانفورماتیک
بررسی بیوانفورماتیکی اعضای خانواده ژنی CBL در گیاه کنجد (Sesamum indicum) تحت تنش خشکی

مژده عرب؛ سید کمال کاظمی تبار؛ سید حمیدرضا هاشمی پطرودی

دوره 11، شماره 36 ، اسفند 1400، صفحه 17-31

https://doi.org/10.30473/cb.2022.62549.1867

چکیده
  یکی از زیرخانواده‌های ژنی حسگرهای کلسیم، پروتئین‌های شبه‌کالسینئورین B (CBLs) بوده که به‌عنوان یک مولکول پیام‌رسان ثانویه در بسیاری از فرایندهای بیولوژیکی و عملکردهای مولکولی سلول‌های گیاهی نقش ایفا می‌کنند. در این تحقیق، بررسی گستره ژنومی زیرخانواده ژنی CBL در گیاه کنجد مورد بررسی قرار گرفت. تعداد نه ژن SiCBL در ژنوم کنجد شناسایی ...  بیشتر

علمی پژوهشی اصلاح نباتات مولکولی
برآورد ارزش اصلاحی صفات زراعی ذرت با استفاده از نشانگرهای IRAP و REMAP

سحر قهرمانی قهرمانلو؛ رضا درویش زاده

دوره 11، شماره 36 ، اسفند 1400، صفحه 33-48

https://doi.org/10.30473/cb.2022.62429.1865

چکیده
  ذرت بعد از گندم و برنج جزو سومین غله مهم در سراسر جهان بوده و یک دانه اصلی برای بسیاری از مردمان در آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا به حساب می‌آید. اطلاع از نحوه عمل و میزان اثر ژن‌ها یکی از ضرورت‌ها جهت دست‌یابی به ارقام با بازدهی بالاست. در این راستا فن‌آوری نشان‌گرهای مولکولی نیاز به اطلاع از شجره ژنوتیپ‌ها جهت برآورد ماتریس خویشاوندی ...  بیشتر

علمی پژوهشی مهندسی ‍ژنتیک و انتقال ژن
شناسایی و مطالعه ژن DRO1 در برنج رقم هاشمی و انتقال همزمان آن با ژن OsCKX4 به‌منظور مهندسی ریشه

زهرا قربانزاده؛ مهربانو کاظمی‌الموتی؛ لیلا پورهنگ؛ سید محمد موسوی پاکزاد؛ الهه معتمد؛ مونا ماپار؛ علی اکبر عبادی؛ محمدرضا غفاری؛ قاسم حسینی سالکده؛ بهزاد قره‌یاضی؛ مطهره محسن پور

دوره 11، شماره 36 ، اسفند 1400، صفحه 49-62

https://doi.org/10.30473/cb.2022.62378.1866

چکیده
  بهبود ساختار ریشه منجر به افزایش عملکرد دانه و کیفیت بالاتر بذر می‌شود و این امر از طریق بهبود رشد گیاه، استقرار بهتر در خاک، جذب بیشتر آب و تغذیه و بیوسنتز اسیدهای آمینه و هورمون‌ها حاصل شده و باعث افزایش کارایی استفاده از مواد مغذی و تحمل تنش در گیاه می‌شود. خشکسالی یک چالش جدی در کشور است و بنابراین تولید محصولات متحمل به خشکی دارای ...  بیشتر

علمی پژوهشی بیوتکنولوژی گیاهان دارویی
تأثیر تنش فراصوت بر مقدار فنل کل و فعالیت آنتی‌اکسیدانی در برگ و کالوس گیاه Securigera securidaca L.

منا فراجی هریس؛ محمدرضا واعظی کاخکی؛ نسرین ملانیا؛ محمد آرمین

دوره 11، شماره 36 ، اسفند 1400، صفحه 63-73

https://doi.org/10.30473/cb.2022.61147.1857

چکیده
  تنش‌های غیر زیستی و کالوس‌زایی می‌توانند سبب افزایش ترکیبات فنلی شوند. هدف از این پژوهش افزایش مقدار فنل‌کل و فعالیت آنتی‌اکسیدانی در گیاه دارویی عدس‌الملک (Securigera securidaca) و کالوس‌های حاصل از آن به‌وسیله تنش فراصوت، در شرایط درون آزمایشگاهی بود. گیاهان در گلخانه رشد کردند. کالوس‌زایی با محیط کشت MS حاوی 2/2 میلی‌گرم بر لیتر آلفا ...  بیشتر

علمی پژوهشی بیوتکنولوژی و تنش های زنده و غیرزنده
بررسی بیان ژن‌های کاتالاز و DREB-2 تحت تنش کم‌آبی در ژنوتیپ‌های ذرت

خسرو مفاخری؛ مصطفی ولی زاده؛ سیدابوالقاسم محمدی

دوره 11، شماره 36 ، اسفند 1400، صفحه 75-93

https://doi.org/10.30473/cb.2022.62784.1869

چکیده
  تنش‌های غیر زنده به‌خصوص تنش کم‌آبی در گیاهان باعث ایجاد تنش اکسایشی و تولید گونه‌های فعال اکسیژن (ROS) و در نتیجه آسیب جدی به DNA، پروتئین و ساختار درونی گیاهان می‌شوند. گیاهان به‌منظور مقابله با این تنش‌ها دارای مکانیسم‌ها و سیستم‌های دفاع آنزیمی و غیر آنزیمی هستند. هم اکنون باتوجه به تغییرات اقلیمی، تنش کم‌آبی یکی از مشکلات اصلی ...  بیشتر

علمی پژوهشی ژنومیکس
تعیین جایگاه‌های ژنومی مرتبط با آرایش سیستم ریشه برنج با استفاده از متاآنالیز QTL

پریسا دریانی؛ هادی هادی درزی رامندی؛ سارا دژستان؛ زهرا سادات شبر

دوره 11، شماره 36 ، اسفند 1400، صفحه 95-118

https://doi.org/10.30473/cb.2022.62126.1863

چکیده
  آرایش سیستم ریشه و صفات مرتبط با آن برای جذب رطوبت از خاک‌های عمیق اهمیت زیادی دارند. اطلاعات مربوط به QTLهای مرتبط با آرایش سیستم ریشه‌ای برنج از مقالات و پایگاه داده‌های مرتبط جمع‌آوری شدند. متاآنالیز در سطح کل ژنوم روی این QTLها با استفاده از داده‌های 28 مطالعه مستقل مکان‌یابی QTL در 38 جمعیت مختلف برنج انجام شد. از میان 312 ناحیه QTL که ...  بیشتر