با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
علمی پژوهشی بیوتکنولوژی و تنش های زنده و غیرزنده
تأثیر تنش شوری بر الگوی بیان ژن‌های SOS1 و NHX1 در ارقام حساس و متحمل گندم زراعی

رسول خداویردی وند کشتیبان؛ حسن سلطانلو؛ سیده ساناز رمضانپور؛ وحید شریعتی

دوره 11، شماره 38 ، شهریور 1401، صفحه 1-15

https://doi.org/10.30473/cb.2022.65022.1884

چکیده
  در سطح مولکولی، بررسی پاسخ و ارزیابی تحمل به شوری گندم زراعی، می‌تواند راهبرد مهمی در درک و مقایسه مکانیسم‌های دفاعی ارقام گندم محسوب گردد. بدین‌منظور، تحقیقی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان، به‌صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با 3 تکرار صورت گرفت که فاکتورهای آزمایش شامل ارقام گندم زراعی (رقم متحمل ...  بیشتر

علمی پژوهشی ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک
بررسی عملکرد پروموتر AtPHT1;1 در سیستم هترولوگ کلزا

زهرا فتحی؛ کتایون زمانی؛ سولماز خسروی؛ محمد علی ملبوبی

دوره 11، شماره 38 ، شهریور 1401، صفحه 17-33

https://doi.org/10.30473/cb.2022.63987.1879

چکیده
  اصلاح گیاهان زراعی با قابلیت بیشتر استفاده از مواد معدنی موجود در خاک از اهداف پژوهشگران حوزه زیست‌فناوری است. روش‌های مهندسی ژنتیک پیشرفت‌های چشمگیری را در اصلاح گیاهان زراعی با انتقال و ایجاد صفات مفید جهت تولید بیشتر در شرایط عادی و یا تحت تنش را فراهم می‌آورند. طراحی سازه‌های ژن کارآمد دارای پروموترهایی با عملکرد مناسب به‌منظور ...  بیشتر

مروری نانوبیوتکنولوژی کشاورزی
مروری بر کاربرد نانو زیست فناوری در کشاورزی

محمد علی ابراهیمی؛ نسرین قوامی؛ مهدی دادمهر؛ هادی کلانتری؛ جواد شقاقی؛ اردشیر قادری؛ نسیم زرین پنجه

دوره 11، شماره 38 ، شهریور 1401، صفحه 35-60

https://doi.org/10.30473/cb.2023.42669.1888

چکیده
  انواع تنش‌های زیستی و غیر زیستی مانند عوامل بیماری‌زا، آفت‌ها، علف‌های‌هرز، دما، رطوبت نامناسب و بسیاری عوامل دیگر، دستیابی به عملکرد مطلوب محصولات کشاورزی را با مشکلات و معضلات متعددی روبه‌رو ساخته‌است. پیش بینی می‌شود که تا سال 2050 میلادی جمعیت جهان به حدود 6/9 میلیارد نفر برسد که در این صورت، بایستی تولیدات کشاورزی بین 70 تا ...  بیشتر

علمی پژوهشی بیوتکنولوژی بیماریهای گیاهی
آنالیز شبکه هم‌بیانی ترانسکریپتوم لوبیا به منظور شناسایی ماژول‌ها و ژن‌های هاب درگیر در مقاومت به کنه تارتن دولکه‌ای

فاطمه محمدی؛ ابوذر سورنی؛ رحیم مهرابی

دوره 11، شماره 38 ، شهریور 1401، صفحه 61-74

https://doi.org/10.30473/cb.2023.65888.1889

چکیده
  کنه تارتن دولکه‌ای (Tetranychus urticae Koch) از مهم‌ترین آفات تخریب‌کننده لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) است. به‌طور کلی شبکه‌های ژنی پیچیده‌ای در ایجاد حساسیت یا مقاومت در مقابل کنه تارتن دولکه‌ای دخیل هستند، بنابراین در این تحقیق از روش سامانه‌های زیستی به‌کار برده شد. برای این منظور از داده‌های RNA-Seq مربوط به تنش کنه تارتن روی گیاه لوبیا استفاده ...  بیشتر

علمی پژوهشی بیوانفورماتیک
آنالیز in silico ژن 6- فروکتوز ترانسفراز در Triticum aestivum L.

معصومه فلاح زیارانی؛ مهدی صفایی زاده

دوره 11، شماره 38 ، شهریور 1401، صفحه 97-114

https://doi.org/10.30473/cb.2022.64450.1881

چکیده
  ساکارز: فروکتان 6- فروکتوزیل ترنسفراز آنزیمی است که انتقال گروه فروکتوزیل از ساکارز را به گیرنده‌های مختلف کاتالیز می‌کند. اهمیت این پروتئین به دلیل نقش آن در افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش‌ها می‌باشد. به دلیل اهمیت انتقال ساکارز در سلول، این ژن به کمک پایگاه‌های مختلف اطلاعاتی و نرم‌افزارهای گوناگون بیوانفورماتیک مطالعه گردید ...  بیشتر

علمی پژوهشی اصلاح نباتات مولکولی
بررسی ارتباط ارزیابی تنوع مورفولوژیک و مولکولی در ژنوتیپ‌های گلرنگ

محمدصالح شاه وردی؛ محمد محسن زاده گلفزانی؛ حبیب الله سمیع زاده لاهیجی

دوره 11، شماره 38 ، شهریور 1401، صفحه 93-110

https://doi.org/10.30473/cb.2023.66492.1896

چکیده
  این آزمایش با هدف بررسی تنوع ژنتیکی و گروه‌بندی ژنوتیپ‌های گلرنگ با استفاده از نشانگرهای ISSR و رتروترانسپوزون و صفات زراعی در سال 1394 در آزمایشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه گیلان و موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج انجام شد. تعداد 28 ژنوتیپ گلرنگ با استفاده از 7 نشانگر ISSR، سه نشانگر رتروترانسپوزون و 12 نشانگر ترکیبی ISSR و رتروترانسپوزون، ...  بیشتر