با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
علمی پژوهشی بیوانفورماتیک
تجزیه و تحلیل جامع خانواده عامل رونویسی ERF و بیان آن‌ها در کنجد تحت تنش‌های غیرزنده

محمدامین باقری؛ سید کمال کاظمی تبار؛ علی دهستانی؛ پویان مهربان جوبنی؛ حمید نجفی زرینی

دوره 11، شماره 35 ، آذر 1400، صفحه 1-21

https://doi.org/10.30473/cb.2021.60049.1848

چکیده
  کنجد (Sesamum indicum L.) یک گیاه زراعی دانه روغنی مهم از نظر تغذیه‌ای و دارویی می‌باشد که تنش‌های محیطی ظرفیت عملکرد آن را محدود می‌کند. عامل پاسخ دهنده به اتیلن (ERF) یکی از بزرگترین خانواده‌های عوامل رونویسی می‌باشد که در تنظیم پاسخ گیاه به تنش‌های غیر زنده نقش کلیدی ایفا می‌کند. در مطالعه حاضر، در مجموع 113 ژن ERF از ژنوم کنجد شناسایی شد، ...  بیشتر

علمی پژوهشی بیوانفورماتیک
سازوکارهای تکاملی زمینه‌سازِ تنوع متابولیت‌های ثانویه سه گونه براسیکا با استفاده ازتحلیل مقایسه‌ای این‌سیلیکو ژن‌های مرتبط

شادی حیدری؛ پیوند حیدری

دوره 11، شماره 35 ، آذر 1400، صفحه 23-36

https://doi.org/10.30473/cb.2022.62425.1864

چکیده
  گیاه زراعی Brassica napus به‌عنوان یک دانه روغنی مهم، پس از هیبریداسیون بین گونه‌ای اجدادش تحت بازسازی گسترده ژنوم قرار گرفته است. به‌منظور تبیین ساز و کارهای تکاملی زمینه‌سازِ تنوع متابولیت‌های ثانویه، تحلیل مقایسه‌ای این‌سیلیکو ژن‌های افتراقی بین سه گونه براسیکا انجام شد. بعد از هم‌گذاری توالی اولیه EST کتابخانه‌ها با استفاده از ...  بیشتر

علمی پژوهشی بیوتکنولوژی و تنش های زنده و غیرزنده
شناسایی ژن‌های دخیل در استقرار رابطه انگلی در گل‌جالیز مصری بر پایه تجزیه و تحلیل داده‌های بیان ژن

راحیل دولت آبادی؛ هاجر شایسته؛ امین میرشمسی کاخکی؛ محمد زارع مهرجردی؛ علیرضا سیفی

دوره 11، شماره 35 ، آذر 1400، صفحه 37-46

https://doi.org/10.30473/cb.2022.61728.1860

چکیده
  گل جالیز گیاه انگلی است که باعث کاهش قابل توجهی در تولید محصولات زراعی می‌شود و کنترل آن نیز در شرایط مزرعه دشوار است. در این مطالعه تجزیه‌وتحلیل داده‌های RNA-seq موجود در NCBI، همراه با تایید آزمایشگاهی بخشی از نتایج حاصل گزارش می‌شود. پس از ارزیابی کیفیت خوانش‌های خام آلومینا، خوانش‌های با کیفیت قابل قبول روی ترنسکرپتوم گل‌جالیز ...  بیشتر

علمی پژوهشی کشت بافت و ریزازدیادی
بررسی برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی و غذایی ژنوتیپ امیدبخش سیب‌زمینی حاصل از تنوع سوماکلونال در مقایسه با رقم والدی آن

اسحاقعلی بیاتی؛ مسعود گماریان؛ حسین میرزایی ندوشن؛ مهدی چنگیزی؛ شهاب خاقانی

دوره 11، شماره 35 ، آذر 1400، صفحه 47-61

https://doi.org/10.30473/cb.2022.60460.1853

چکیده
  از طریق کشت ریزنمونه مریستم انتهایی و ایجاد تنوع سوماکلونال ژنوتیپ امیدبخش از رقم سیب‌زمینی آگریا بر اساس رشد بیشتر کالوس در محیط کشت و همچنین ریشه‌زایی و ساقه‌زایی بیشتر که با تولید برگ و سرعت رشد بیشتری نیز همراه بود انتخاب شد. ژنوتیپ جدید همراه با رقم والدی در یک آزمایش مزرعه‌ای در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار برای ...  بیشتر

علمی پژوهشی بیوانفورماتیک
مطالعه گسترده خانواده ژنی پروتئین‌‌های مسئول مقاومت به فلزات (MTP) در یونجه (Medicago truncatula) ، لوبیا(Phaseolus vulgaris) و سویا (Glycine max)

زهرا پاکباز؛ آسا ابراهیمی؛ مارتینا ریکاور؛ سیسیل بن؛ عبدالله محمدی

دوره 11، شماره 35 ، آذر 1400، صفحه 63-77

https://doi.org/10.30473/cb.2022.60877.1854

چکیده
  پروتئین‌های مسئول تحمل به فلزات (MTP) از جمله ناقل‌های کاتیونی دو ظرفیتی در دیواره سلولی گیاهان هستند که نقش مهمی را در رشد گیاهان ایفا می‌کنند. آن‌ها در فرایند جذب فلزات ریزمغذی و ایجاد مقاومت در گیاهان در خاک‌های آلوده به فلزات سنگین شرکت می‌کنند. با این حال اطلاعات کافی در مورد ژن‌های MTP در خانواده گیاهی بقولات به‌اندازه کافی ...  بیشتر

علمی پژوهشی
تاثیر سولفورافان موجود در عصاره گیاه Brassica oleracea بر دو فاکتور سیستم ایمنی TNF و IL-6، در اختلالات طیف اتیسم

مهدیه شجاعی؛ راضیه سرآبادانی

دوره 11، شماره 35 ، آذر 1400، صفحه 79-98

https://doi.org/10.30473/cb.2021.57154.1829

چکیده
  اختلالات سیستم ایمنی یکی از دلایل ابتلای افراد به بیماری اتیسم است. TNF و IL-6 از نشانگرهای مهم بیماری اتیسم می‌باشند. افزایش بیش از اندازه این سایتوکاین‌ها در مغز و خون بیماران اتیسمی علاوه بر اختلالات سیستم ایمنی، زمینه‌ساز بسیاری از ناهنجاری‌های رفتاری شایع در مبتلایان به این بیماری می‌باشد. در این پژوهش، سل‌لاین عصبی 1321N1 و سل‌لاین ...  بیشتر