با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
بیوانفورماتیک
آنالیز داده‌های بیانی (‏RNA-Seq‏) در گیاه ‏Catharanthus roseus‏ به منظور شناسایی ‏ژن‌های کلیدی مواد مؤثره (وین بلاستین و وین کریستین) در اندام‌های مختلف (ریشه، برگ و گل) ‏و بررسی اثرات ضد سرطانی آنها با استفاده از آنالیز داکینگ و دینامیک مولکولی

مسعود توحیدفر؛ یوسف سعیدی هنر؛ ناصر فرخی

دوره 13، شماره 44 ، دی 1402، ، صفحه 1-11

https://doi.org/10.30473/cb.2024.70157.1945

چکیده
  گیاه پروانش (Catharanthus roseus) یکی از مهمترین گیاهان دارویی است که حاوی دو ماده‌ی ضدتوموری وین‌بلاستین و وین‌کریستین است و شناسایی ژن‌های درگیر و الگوی بیانی و اثرات ضدتوموری آنها در بافت‌های مختلف این گیاه حایز اهمیت است. است. در همین راستا، با استفاده از داده‌های بیانی (RNA-seque) RNA sequencing بافت‌های مختلف به بررسی ژن‌های با بیان افتراقی ...  بیشتر

بیوانفورماتیک
آنالیز بیوانفورماتیکی خانواده ژنی ‏MYB‏ در گستره ژنوم تک‌لپه‌ای‌ها و دولپه‌ای‌ها

سارا دژستان؛ پریوش نظامی عنبران؛ مهدی بهنامیان

دوره 13، شماره 44 ، دی 1402، ، صفحه 13-29

https://doi.org/10.30473/cb.2024.70059.1939

چکیده
  ابرخانواده عامل رونویسی MYB در رشد و نمو گیاه، فعال‌سازی ژن‌های پاسخ‌دهنده به تنش و در مواردی بیوسنتز متابولیت‌های کلیدی نقشی اساس دارند. در دسترس بودن توالی‌های ژنومی سیب‌زمینی، آرابیدوپسیس، ذرت و جو این فرصت را فراهم کرد تا به‌ترتیب 121، 139، 190 و 144 ژن MYB غیرتکراری در ژنوم این گیاهان شناسایی شود. در بررسی خصوصیات تکاملی، دامنه‌های ...  بیشتر

بیوانفورماتیک
بررسی توالی ترانس کریپتاز معکوس ویروس‌ها با استفاده از روش های بیوانفورماتیک.

سمیرا کریمی؛ مهین پوراسمعیل

دوره 13، شماره 44 ، دی 1402، ، صفحه 45-52

https://doi.org/10.30473/cb.2023.69786.1933

چکیده
  بیوانفورماتیک یک علم بین‌رشته‌ای است که از فناوری اطلاعات برای سازماندهی و تجزیه و تحلیل داده-های بیولوژیکی استفاده می‌کند. این علم به پژوهشگران امکان می‌دهد که بدون نیاز به انجام آزمایش‌های زمان‌بر و پر هزینه، مطالعات مستند و جامعی در مورد مسائل مختلف علوم زیستی انجام دهند. هدف از این مطالعه بررسی و شناسایی توالی‌های مربوط به ...  بیشتر

بیوانفورماتیک
شناسایی و تجزیه و تحلیل ‏miRNAs‏ در گونه‌های مختلف آویشن ‏

ابوذر سورنی؛ سپهر مرآتیان اصفهانی؛ بدرالدین ابراهیم سید طباطبایی

دوره 13، شماره 43 ، آذر 1402، ، صفحه 1-10

https://doi.org/10.30473/cb.2023.67947.1908

چکیده
  امروزه گیاهان دارویی به دلیل دارا بودن متابولیت‌های مؤثر، در درمان بسیاری از بیماری‌ها مورد توجه و استفاده همگان قرار گرفته‌اند. یکی از این گیاهان آویشن است که حاوی گستره وسیعی از متابولیت‌های ثانویه مانند ترپن‌ها می‌باشد. روش‌های مختلفی برای افزایش این مواد ابداع‌ شده است. در روش‌های کلاسیک از تغییر عوامل محیطی جهت افزایش ...  بیشتر

بیوانفورماتیک
شناسایی ژن‌های خانواده ‏HSP60‎‏ در گستره ژنوم سویا و بررسی کارکردی آن‌ها در پاسخ به تنش‌های غیرزیستی

سمیرا محمدی

دوره 13، شماره 43 ، آذر 1402، ، صفحه 11-28

https://doi.org/10.30473/cb.2023.69628.1931

چکیده
  پروتئین‌های شوک حرارتی 60 کیلو دالتونی (HSP60) که به‌عنوان چاپرونین (cpn60) نیز شناخته می‌شوند، نقش مهمی در رشد و نمو و پاسخ گیاه به تنش ایفا می‌نمایند. در این مطالعه از طریق ابزارهای بیوانفورماتیکی، 32 ژن HSP60 در ژنوم سویا شناسایی شد که روی 14 کروموزوم توزیع شده‌اند. بیشتر این پروتئین‌ها آب‌دوست، اسیدی، ناپایدار با شاخص آلیفاتیک بالا هستند. ...  بیشتر

بیوانفورماتیک
آنالیز شبکه ژنی و یافتن ژن‌های کلیدی پاسخ به سویه‌های باکتریایی مختلف ‏در گوجه‌فرنگی

سید محسن سهرابی؛ علی اکبرآبادی؛ کامران سمیعی؛ آناهیتا پنجی

دوره 12، شماره 42 ، شهریور 1402، ، صفحه 49-61

https://doi.org/10.30473/cb.2023.69349.1927

چکیده
  گوجه‌فرنگی با نام علمی Solanum lycopersicum گیاهی یک‌ساله، خودگشن و دیپلوئید متعلق به خانواده سیب‌زمینی (Solanaceae) است. گونه‌های مختلف گوجه‌فرنگی بخش مهمی از رژیم غذایی مردم جهان را تشکیل می‌دهد. بیماری‌های باکتریایی یکی از مهم‌ترین عوامل محدودکننده تولید گوجه‌فرنگی در سطح جهان هستند. در این پژوهش با استفاده از آنالیز داده‌های ترنسکریپتومی ...  بیشتر

بیوانفورماتیک
بررسی بیوانفورماتیکی پروتئین (SQS) در پروکاریوت‌ها و یوکاریوت‌ها

مریم مهدیزاده حکاک؛ مسعود توحیدفر؛ محمدحسین میرجلیلی

دوره 12، شماره 41 ، خرداد 1402، ، صفحه 1-9

https://doi.org/10.30473/cb.2023.69132.1925

چکیده
  اسکوالن یک تری‌ترپن غیر اشباع با کاربردهای گسترده در داروسازی است. در این تحقیق تولید اسکوالن و بررسی بیوانفورماتیکی آن در چهار گونه‌ یوکاریوت تک‌سلولی و پرسلولی و پروکاریوت به منظور تفاوت این ژن در یوکاریوت‌ها و پروکاریوت ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آنالیز فیلوژنتیکی نشان داد که جلبک به عنوان یوکاریوت پرسلولی، مخمر به عنوان ...  بیشتر

بیوانفورماتیک
شناسایی ژن‌های مرتبط با مسیر بیوسنتز ترپنوئیدها و بررسی روابط فیلوژنتیکی گونه‌های مختلف ‏آویشن با استفاده از اطلاعات کلروپلاستی

ابوذر سورنی؛ پرنیان کریم زاده؛ سمیرا دهقانی

دوره 12، شماره 41 ، خرداد 1402، ، صفحه 23-36

https://doi.org/10.30473/cb.2023.68561.1916

چکیده
  گونه‌های آویشن به دلیل تولید متابولیت‌های ثانویه‌ای مانند ترپنوئیدها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. از آنجایی که شناسایی ژن‌های کلیدی مانند ژن‌های مسیر بیوسنتر ترپنوئیدها می‌تواند نقش موثری در برنامه‌های اصلاحی گیاهان به ویژه گونه‌های آویشن داشته باشد، این مطالعه با هدف بررسی ترنسکریپتوم گونه‌های T. lancifolius، T. persicus، T. pubescens، ...  بیشتر

بیوانفورماتیک
شناسایی ژن‌های کلیدی مؤثر در استقرار و تداوم حافظه تنش گرمایی در گیاهچه‌‌‌های آرابیدوپسیس با استفاده از داده‌‌‌های ریزآرایه

آتنا ال کیان آبادی؛ هنگامه طاهری؛ آیه سادات صدر

دوره 12، شماره 40 ، اسفند 1401، ، صفحه 63-81

https://doi.org/10.30473/cb.2023.67671.1906

چکیده
  گیاهان قادرند از طریق به خاطر سپردن تنش‌‌ گرمای قبلی (پرایمینگ)، نسبت به تنش‌‌های کشنده بعدی (برگشتی) تحمل گرمایی بدست آورند. اثر پرایمینگ که برای ساعت‌‌ها، روزها یا حتی نسل‌‌ها پس از تنش گرمایی برگشتی حفظ می‌‌شود، حافظه تنش گرمایی نامیده می‌‌شود. هدف از این مطالعه شناسایی ژن‌‌های کلیدی موثر در استقرار و تداوم حافظه تنش گرمایی ...  بیشتر

بیوانفورماتیک
بررسی بیان ژن‌های نیترات ترنسپورتر در پاسخ به سطح کمبود نیتروژن در گیاه آرابیدوپسیس

عباس سعیدی؛ زهره حاجی برات؛ محمدرضا غفاری؛ مهرشاد زین العابدینی

دوره 12، شماره 40 ، اسفند 1401، ، صفحه 101-109

https://doi.org/10.30473/cb.2023.67299.1904

چکیده
  نیتروژن یکی از مهمترین اجزای بیومولکول‌‌ها، آمینواسیدها، نوکلئوتیدها، پروتئین‌‌ها، کلروفیل و بسیاری از هورمون‌های گیاهی است که اجزای ضروری و موردنیاز برای رشد و تکوین گیاه می‌‌باشد. در شرایط کمبود نیتروژن پاسخ‌‌های بسیار متفاوتی در فنوتیپ گیاهان نمایان ‌‌می‌شود. از جمله این تغییرات می‌‌توان به کاهش عملکرد، کلروز برگ، ...  بیشتر

بیوانفورماتیک
بررسی ویژگی‌ها و تغییرات بیانی اعضای خانواده ژنی اسنیکین در مراحل مختلف نمو بذر در گیاه جو (Hordeum vulgare L.)

آناهیتا پنجی؛ احمد اسماعیلی؛ سید محسن سهرابی

دوره 12، شماره 39 ، آذر 1401، ، صفحه 1-13

https://doi.org/10.30473/cb.2023.65985.1891

چکیده
  پپتید‌های ضد میکروبی جزئی از سیستم دفاعی در گیاهان هستند. آنها در تمامی بافت‌ها و در گونه‌های گیاهی مختلفی وجود دارند و دارای اثر ضد میکروبی در برابر پاتوژن‌های گیاهی و جانوری و خواص ضد سرطانی هستند. اسنیکین‌ها گروهی از این پپتیدهای ضد میکروبی غنی از سیستئین با وزن مولکولی پایین هستند که در تنش‌های محیطی، مسیر‌های پیام‌دهی هورمون‌ها ...  بیشتر

بیوانفورماتیک
بررسی مسیر عملکردی ژن‌های هدف miRNAها در پاسخ به تنش‌های شوری و خشکی در کلزا

محمد محسن زاده گلفزانی؛ علیرضا ترنگ؛ رامین صیقلانی

دوره 12، شماره 39 ، آذر 1401، ، صفحه 15-36

https://doi.org/10.30473/cb.2022.66104.1893

چکیده
  تنوع و پیچیدگی تنظیم miRNA نشان‌دهنده اهمیت آن‌ها در فرآیندهای زیستی است و بسیاری از بخش‌های تنظیم miRNA می‌توانند یک شبکه تنظیمی پیچیده miRNA-mRNA را تشکیل دهند. بنابراین، تحقیق روی شبکه‌های تنظیم‌کننده miRNA-mRNA می‌تواند اطلاعات مفیدی را برای درک فرآیندهای زیستی پیچیده ارائه دهد، که برای مطالعه بیشتر مکانیسم‌های تحمل به تنش در گیاهان ...  بیشتر

بیوانفورماتیک
شناسایی خانواده ژنی پروتئین‌فسفاتاز 2C (AlPP2C) در گیاه شوردوست آلوروپوس لیتورالیس

سید حمیدرضا هاشمی پطرودی؛ سمیرا محمدی؛ اسماعیل بخشنده؛ مارکوس کولمن

دوره 12، شماره 39 ، آذر 1401، ، صفحه 37-53

https://doi.org/10.30473/cb.2023.64500.1883

چکیده
  پروتئین فسفاتازهای (PP2Cs) 2C، نقشی کلیدی در بیان ژن‌های پاسخگو به تنش از موجودات پست پروکاریوتی تا یوکاریوت‌های عالی ایفا می‌نمایند. در این مطالعه، بررسی بیوانفورماتیکی اعضای خانواده ژنی PP2C به منظور شناسایی و تجزیه و تحلیل ژن‌های اورتولوگ مرتبط با تنش در ژنوم گیاه هالوفیت علفی یک‌لپه Aeluropus littoralis انجام شد. در مجموع 34 ژن AlPP2C بر اساس ...  بیشتر

بیوانفورماتیک
شناسایی خصوصیات احتمالی یک پروتئین ناشناخته از آرابیدوپسیس با استفاده از روش های بیوانفورماتیکی

مهین پوراسمعیل؛ مقصود پژوهنده

دوره 12، شماره 39 ، آذر 1401، ، صفحه 55-67

https://doi.org/10.30473/cb.2023.66084.1892

چکیده
  امروزه توالی ژنوم اکثر موجودات شناسایی شده است و این اطلاعات در شناخت عملکرد و ویژگی‌های موجود مفید هستند. در این میان اطلاعات پردازش نشده‌ای وجود دارد که با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از ابزار‌های بیوانفورماتیک می‌توان از آن‌ها برای مطالعه پروتئین‌ها و ژن‌های ناشناخته استفاده کرد. در این تحقیق توالی یک ژن با عملکرد ناشناخته ...  بیشتر

بیوانفورماتیک
بررسی مقایسه‌ای خانواده ژنی CCCH Zinc finger در آرابیدوپسیس تالیانا و برنج

پریسا رمضانپور؛ حمید نجفی زرینی؛ سیدحمید رضا هاشمی؛ غلامعلی رنجبر

دوره 12، شماره 39 ، آذر 1401، ، صفحه 85-107

https://doi.org/10.30473/cb.2023.66611.1898

چکیده
  ژن‌های خانواده زینک‌فینگر CCCH (C3HZNF)، کد کننده پروتئین‌هایی با سه سیستئین و یک هیستیدین می‌باشند. پروتئین‌های این خانواده دسته مهمی از فاکتورهای رونویسی زینک فینگر بوده که در فعالیت‌های مختلف از جمله رشد و نمو گیاه و پاسخ به تنش‌های زیستی و غیر زیستی و در واقع در مقاومت به تنش‌ها موثر می‌باشند. در این مقاله از داده‌های پروتئینی ...  بیشتر

بیوانفورماتیک
آنالیز in silico ژن 6- فروکتوز ترانسفراز در Triticum aestivum L.

معصومه فلاح زیارانی؛ مهدی صفایی زاده

دوره 11، شماره 38 ، شهریور 1401، ، صفحه 97-114

https://doi.org/10.30473/cb.2022.64450.1881

چکیده
  ساکارز: فروکتان 6- فروکتوزیل ترنسفراز آنزیمی است که انتقال گروه فروکتوزیل از ساکارز را به گیرنده‌های مختلف کاتالیز می‌کند. اهمیت این پروتئین به دلیل نقش آن در افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش‌ها می‌باشد. به دلیل اهمیت انتقال ساکارز در سلول، این ژن به کمک پایگاه‌های مختلف اطلاعاتی و نرم‌افزارهای گوناگون بیوانفورماتیک مطالعه گردید ...  بیشتر

بیوانفورماتیک
آنالیز خانواده ژنی کالمادولین (CAMTA) در ذرت و بیان ژن‌های پاسخگو به تنش گرما و جوانه زنی

عباس سعیدی؛ زهره حاجی برات

دوره 11، شماره 37 ، خرداد 1401، ، صفحه 1-15

https://doi.org/10.30473/cb.2022.62815.1871

چکیده
  کالمودولین به‌معنای پروتئین تنظیم‌شده کلسیم است و به پروتئین داخل سلولی کوچکی گفته‌می‌شود که خاصیت اتصال به یون کلسیم و ایجاد واسطه در بسیاری از اقدامات داخل سلولی آن را دارد. فاکتورهای فعال کننده‌های رونویسی متصل‌شونده به کالمودولین (CAMTA) به‌عنوان یکی از پروتئین‌های پاسخ‌دهنده به استرس شناخته شده‌اند. در این مطالعه ژن‌های ...  بیشتر

بیوانفورماتیک
سرهم‌بندی نوپدید ترنسکریپتوم و شناسایی ریز RNAهای محافظت‌شدة Kelussia odoratissima Mozaff.

مریم رمضانی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ احمد اسماعیلی؛ سید سجاد سهرابی

دوره 11، شماره 37 ، خرداد 1401، ، صفحه 55-76

https://doi.org/10.30473/cb.2022.65109.1885

چکیده
  گیاه دارویی کلوس یا کرفس‌کوهی (Kelussia odoratissima Mozaff.) منبعی غنی از مواد فعال دارویی با اثرات درمانی است که به‌صورت انحصاری در رشته‌کوه‌های زاگرس مرکزی ایران یافت می‌شود. با وجود خطر انقراض این‌گونه گیاهی، اطلاعاتی درباره ژنوم / ترنسکریپتوم و بیوسنتز ترکیبات ارزشمند این گیاه وجود ندارد. در بین مولکول‌های حیاتی، اگرچه مولکول‌های microRNA ...  بیشتر

بیوانفورماتیک
شناسایی و مطالعه کارکردی خانواده ژنی لیپواکسیژناز (LOX) در گستره ژنوم برخی از گونه‌های بقولات بر پایه روش‌های بیوانفورماتیکی

سولماز عزیزی؛ ناصر زارع

دوره 11، شماره 37 ، خرداد 1401، ، صفحه 77-97

https://doi.org/10.30473/cb.2022.64490.1882

چکیده
  لیپواکسیژنازها (LOX) دی‌اکسیژنازهای دارای آهن غیرهم بوده و در مسیر آپوپتوتید (مرگ برنامه‌ریزی‌شده سلول)، پاسخ گیاهان به تنش‌های زیستی و غیرزیستی نقش دارند. در این مطالعه 95 ژن همولوگ LOX در چهار گونه از خانواده بقولات (نخود، سویا، لوبیا و یونجه یکساله) شناسایی شد که این ژن‌ها بر اساس روابط فیلوژنتیکی با آرابیدوپسیس، برنج، ارزن و جو ...  بیشتر

بیوانفورماتیک
شناسایی microRNA و ژن‌های هدف مرتبط در گیاه دارویی Trachyspermum ammi L.

علیرضا پی ریز؛ لیلا نژادصادقی؛ دارویش نباتی احمدی

دوره 11، شماره 36 ، اسفند 1400، ، صفحه 1-15

https://doi.org/10.30473/cb.2022.62162.1862

چکیده
  microRNA (میکروارنا)، دسته‌ای از مولکول‌های کوچک و غیر کد کننده بوده که بیان ژن را در حیوانات و گیاهان تنظیم می‌کند. زنیان (Trachyspermum ammi)، گیاه شناخته شده‌ای از نظر خواص دارویی می‌باشد. تاکنون گزارشی از شناسایی میکروارنا برای گیاه دارویی زنیان در پایگاه داده mirbase ثبت نشده است. از این رو در مطالعه حاضر به‌منظور پیش‌بینی میکروارنا و ژن‌های ...  بیشتر

بیوانفورماتیک
بررسی بیوانفورماتیکی اعضای خانواده ژنی CBL در گیاه کنجد (Sesamum indicum) تحت تنش خشکی

مژده عرب؛ سید کمال کاظمی تبار؛ سید حمیدرضا هاشمی پطرودی

دوره 11، شماره 36 ، اسفند 1400، ، صفحه 17-31

https://doi.org/10.30473/cb.2022.62549.1867

چکیده
  یکی از زیرخانواده‌های ژنی حسگرهای کلسیم، پروتئین‌های شبه‌کالسینئورین B (CBLs) بوده که به‌عنوان یک مولکول پیام‌رسان ثانویه در بسیاری از فرایندهای بیولوژیکی و عملکردهای مولکولی سلول‌های گیاهی نقش ایفا می‌کنند. در این تحقیق، بررسی گستره ژنومی زیرخانواده ژنی CBL در گیاه کنجد مورد بررسی قرار گرفت. تعداد نه ژن SiCBL در ژنوم کنجد شناسایی ...  بیشتر

بیوانفورماتیک
تجزیه و تحلیل جامع خانواده عامل رونویسی ERF و بیان آن‌ها در کنجد تحت تنش‌های غیرزنده

محمدامین باقری؛ سید کمال کاظمی تبار؛ علی دهستانی؛ پویان مهربان جوبنی؛ حمید نجفی زرینی

دوره 11، شماره 35 ، آذر 1400، ، صفحه 1-21

https://doi.org/10.30473/cb.2021.60049.1848

چکیده
  کنجد (Sesamum indicum L.) یک گیاه زراعی دانه روغنی مهم از نظر تغذیه‌ای و دارویی می‌باشد که تنش‌های محیطی ظرفیت عملکرد آن را محدود می‌کند. عامل پاسخ دهنده به اتیلن (ERF) یکی از بزرگترین خانواده‌های عوامل رونویسی می‌باشد که در تنظیم پاسخ گیاه به تنش‌های غیر زنده نقش کلیدی ایفا می‌کند. در مطالعه حاضر، در مجموع 113 ژن ERF از ژنوم کنجد شناسایی شد، ...  بیشتر

بیوانفورماتیک
سازوکارهای تکاملی زمینه‌سازِ تنوع متابولیت‌های ثانویه سه گونه براسیکا با استفاده ازتحلیل مقایسه‌ای این‌سیلیکو ژن‌های مرتبط

شادی حیدری؛ پیوند حیدری

دوره 11، شماره 35 ، آذر 1400، ، صفحه 23-36

https://doi.org/10.30473/cb.2022.62425.1864

چکیده
  گیاه زراعی Brassica napus به‌عنوان یک دانه روغنی مهم، پس از هیبریداسیون بین گونه‌ای اجدادش تحت بازسازی گسترده ژنوم قرار گرفته است. به‌منظور تبیین ساز و کارهای تکاملی زمینه‌سازِ تنوع متابولیت‌های ثانویه، تحلیل مقایسه‌ای این‌سیلیکو ژن‌های افتراقی بین سه گونه براسیکا انجام شد. بعد از هم‌گذاری توالی اولیه EST کتابخانه‌ها با استفاده از ...  بیشتر

بیوانفورماتیک
مطالعه گسترده خانواده ژنی پروتئین‌‌های مسئول مقاومت به فلزات (MTP) در یونجه (Medicago truncatula) ، لوبیا(Phaseolus vulgaris) و سویا (Glycine max)

زهرا پاکباز؛ آسا ابراهیمی؛ مارتینا ریکاور؛ سیسیل بن؛ عبدالله محمدی

دوره 11، شماره 35 ، آذر 1400، ، صفحه 63-77

https://doi.org/10.30473/cb.2022.60877.1854

چکیده
  پروتئین‌های مسئول تحمل به فلزات (MTP) از جمله ناقل‌های کاتیونی دو ظرفیتی در دیواره سلولی گیاهان هستند که نقش مهمی را در رشد گیاهان ایفا می‌کنند. آن‌ها در فرایند جذب فلزات ریزمغذی و ایجاد مقاومت در گیاهان در خاک‌های آلوده به فلزات سنگین شرکت می‌کنند. با این حال اطلاعات کافی در مورد ژن‌های MTP در خانواده گیاهی بقولات به‌اندازه کافی ...  بیشتر

بیوانفورماتیک
شناسایی و ارزیابی ژن‌های حفاظت‌شده NAC مورد هدف miR164 در گیاهAeluropus littoralis در پاسخ به تنش‌های غیرزیستی

سمیرا محمدی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ حمید نجفی زرینی؛ سید حمیدرضا هاشمی پطرودی

دوره 10، شماره 34 ، شهریور 1400، ، صفحه 27-41

https://doi.org/10.30473/cb.2021.60319.1851

چکیده
  MicroRNAها گروه بزرگی از RNAهای کوچک و غیرکدکننده هستند که با برش mRNA مورد هدف و یا مهار ترجمه، بیان این ژن‌ها را تنظیم می‌کنند. خانواده miR164 گیاهی بسیار حفاظت‌شده بوده و از طریق تنظیم ژن‌های NAC مورد هدف خود، در پاسخ گیاهان به تنش‌های غیرزیستی نقش دارند. در مطالعه حاضر، 68 ژن بالقوه کدکننده دمین NAC در Aeluropus littoralis به‌عنوان یک گیاه هالوفیت از ...  بیشتر